حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
خــدمـاتـــــ آزمــــونـــــ هـــــای حــقــوقـــی وبــلاگـــــ مــدرســـه وکــالتــــ و تـجـارتـــ


trade commerce حقوق تجارت و راه پولدار شدن
پاسخنامه تحلیلی سؤالات درس حقوق تجارت
آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 91نویسنده: علیخانی

وکیل دادگستری و وبلاگ نویس حقوقی
منبع: وبلاگ حقوقی علیخانی


31-
-کدام یک از معاملات ذیل تجاری محسوب نمی شود؟

پاسخ: معامله اموال غیر منقول توسط شرکت سهامیاستناد:علت صحت گزینه 2:ماده 2 ق.ت بند 3:هر قسم عملیات دلالی و حق العمل کاری..(صرف دلالی و حق العمل کاری کافی است برای تجاری محسوب شدن عمل  لذا موضوعش مهم نیست که برای انجام معامله غیر منقول باشد یا نباشد).علت صحت گزینه 3 :ماده 5 قانون تملک اپارتمان ها مصوب 1343: انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانى غیر مربوط به‏كارهاى ساختمانى ممنوع‏ اند.علت صحت گزینه 4 ماده 2 بند3 ق.ت:...تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی.عدم صحت گزینه 1: وفق ماده 4ق.ت :معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود و وفق ماده 2 ل.ا.ق.ت :شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع معاملات ان امور بازرگانی نباشد بدین معنی که  تجاری حکمی است با توضیح فوق می توان گفت که ماده 4ق.ت بر ماده2  ل.ا.ق.ت ترجیح دارد لذا غیر تجاری است .

 

 

32:

 

-کالایی برای حمل به بنگاه باربری الف(متصدی حمل و نقل)سپرده می شود.بنگاه الف کالا را برای حمل به بنگاه باربری ب(متصدی حمل و نقل)می سپارد.در صورت تلف کالا در حین حمل توسط ب،ارسال کننده کالا......

پاسخ:فقط حق رجوع به بنگاه قبول کننده کالا یعنی الف را دارد.

استناد:ماده 388 ق.ت:متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده محفوظ است.با این توضیح  ارسال کننده می تواند صرفا به متصدی الف رجوع نماید و سپس  متصدی الف می تواند به متصدی ب رجوع نماید.

 

33:

-شرکت سهامی خاص.....

پاسخ: صرفا با تبعیت از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام در قانون تجارت می تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس  اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به اقدامات تبلیغاتی برای فروش سهام خود  مبادرت کنند.

استناد:ماده 21 ل.ا.ق.ت:شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار اگهی و اطلاعیه و یا  هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

علت رد گزینه 3،این است که ماده 21 را کامل بیان نکرده بدین معنی که به انتشار اگهی اشاره نکرده.

(در گزینه 4 هم این ایراد وجود دارد که گفته مقررات مربوط در قانون تجارت در حالی که منظور ل.ا.ق.ت است)

 

34:

-حضور اعضا در مجامع عمومی ....... و حضور اعضا در هیات مدیره ......است.

پاسخ:قابل توکیل-بالمباشره

استناد:102 ل.ا.ق.ت(در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل ....) و -121 ل.ا.ق.ت(برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است...)

 

35:

-در صورت عدم نشر اگهی برای تشکیل جلسات مجامع عمومی و فوق العاده.....

پاسخ:تصمیمات اتخاذ شده باطل است مگر همه اعضا حاضر باشند

استناد:تبصره ماده 97 ل.ا.ق.ت :در مجامع، صاحبان سهام می بایست از طریق اگهی دعوت شوند اگر دعوت نشوند تصمیمات باطل است مگر در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند زیرا در این صورت اگهی نیاز نیست به همین دلیل تصمیمات اتخاذی صحیح است.

 

36:

-اقایان الف و ب و ج شرکای تضامنی یک شرکت تضامنی  هستند چنانچه الف ورشکسته شده باشد،طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود به چه کسانی می توانند مراجعه نمایند؟

پاسخ:تا پیش از انحلال شرکت به خود شرکت

استناد:128 ق.ت:....ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. و ماده 124 ق.ت:مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل اید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول  طلب خود به هر یک از شرکا رجوع کنند...

 

37:

-شرکت سهامی الف کارخانه ای در اراک دارد ولی محل اداره کارخانه در اصفهان است.چنانچه دفتر فروش شرکت در تهران باشد،اقامتگاه شرکت......است و در صورت اقامه دعوا علیه شرکت وراق قضایی به .....ابلاغ می شود.

پاسخ:اصفهان-اصفهان

استناد:590 ق.ت(اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست) و 76 ا.د.م:در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم ان به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد(68-69-72)ابلاغ خواهد شد.اشخاص مذکور در محل اداره شرکت(=اقامتگاه شرکت)هستند.

 

38:

-در معامله ای مشتری مالی را جهت تضمین پرداخت ثمن در رهن فروشنده قرار می دهد و سپس برای پرداخت ثمن اقدام به صدور برات می نماید.برات فوق چندین مرتبه ظهر نویسی می شود چنانچه براتگیر از پرداخت مبلغ برات امتنا نماید.....

پاسخ:دارنده نمی تواند نسبت به فروش وثیقه اقدام نمایند اما فروشنده حق دارد

استناد:برای فهم بهتر ابتداً مسئله را باز می نمایم:در معامله ای مشتری برای دادن ثمن براتی را صادر کرده و برای تضمین در پرداخت ثمن رهنی به بایع داده دراینجا بایع مرتهن است:

دکتر اسکینی در جلد اسناد معتقد هستند که :با ظهر نویسی تضمین های مربوط به معامله پایه به دارنده جدید اسناد تجاری منتقل نمی شود.در اینجا الان برات دست دارنده نهایی است و مال مرهون در دست بایع است  حال که براتگیر از مبلغ برات امتنا نماید مسولیت برات دهنده-براتگیر-ظهرنویس ها وفق ماده 249 ق.ت ایجاد می گردد.مع الوصف دارنده حقی بر مال مرهونه ندارد و این،بایع(مرتهن)است حق فروش وثیقه را دارد.

 

39:

-در معامله ای مشتری برای پرداخت ثمن معامله به میزان 100000000 تومان،براتی بدون درج مبلغ صادر می نماید.فروشنده نیز قبل از تکمیل برات،به ثالث منتقل می کند،چنانچه ثالث مبلغ 150000000 تومان را در برات درج نماید و به براتگیر مراجعه نمایند

پاسخ:براتگیر نسبت به اصل برات مسوولیتی ندارد.

استناد:ماده 223 ق.ت شرایط اساسی برات را اورده و ماده 226 ق.ت ضمانت اجرای این ماده را بیان نموده بدین معنا که در صورت عدم وجود یکی از شرایط  ماده 223 ،سند عادی غیر تجاری است و شرایط مقرر در قانون در مورد برات را ندارد.

 

سوال 40:

-با توجه به قانون تجارت و قانون صدور چک،چک وعده دار .....

پاسخ:چک محسوب می شود اما مسولیت کیفری ندارد

استناد:ماده 3 و 3 مکرر ق.ص.چ چک وعده دار را پذیرفته و وفق ماده 13 بند (ه) ق.ص.چ:...تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد(بدین معنی که چک،وعده دار باشد) در این صورت چک قابل تعقیب کیفری نیست و وفق ماده 20 ق.ص.چ: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کما کان به قوت خود باقی است.

 

سوال 41:

-چنانچه دارنده چک،شخص ثالثی را وکیل در وصول چک گرداند.....

پاسخ: وکیل حق اقامه دعوای مدنی علیه صادر کننده و ظهر نویس را دارد اما دعوای کیفری را فقط علیه صادر کننده می تواند طرح نماید.

استناد:وکیل دارای کلیه حقوق موکل نسبت به چک می باشد بدین معنی که حق اقامه دعوای مدنی را علیه صادرکننده و ظهرنویسان دارد لیکن حق اقامه دعوای کیفری را صرفا علیه صادر کننده دارد.

 

سوال 42:

-شرکت های عملی(موضوع ماده 220 قانون تجارت)دارای شخصیت حقوقی....... و مشمول مقررات ورشکستگی.....

پاسخ:به صورت محدود هستند-نیستند

استناد:در مورد اینکه ایا این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست یا خیر اختلاف نظر هست:دکتر ستوده ان را فاقد شخصیت حقوقی می داند-دکتر کاتوزیان و ظاهر ماده 220 این شرکت را دارای شخصیت حقوقی می داند و دکتر اسکینی با بیان اینکه این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست  لیکن به علت اینکه طبق این نظر مراجعه مستقیم طلبکاران شرکت به شرکای شرکت مزبور مستلزم انحلال شرکت می باشد،پیشنهاد اصلاح ماده 220 را دارند.لازم به ذکر است که حتی در صورت شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت عملی،این شناسایی به صورت محدود می باشد،یعنی از لحاظ زمانی محدود به تعیین تکلیف حقوق سهامداران و طلبکاران و بدهکاران ان می باشد و از لحاظ مکانی نیز محدود به کشوری که در انجا استقرار دارد،می شود به عبارت دیگر این نوع شرکت نمی تواند در کشور دیگری به قانون دولت متبوع خود استناد کند.علت این محدودیت این هست که هدف از شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت عملی فقط حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث است،بر خلاف شرکت های واقعی که هدف از عطای شخصیت حقوقی این است که مالکیت فردی سهامداران در مالکیت حقوقی حل شده،تا زمینه برای گسترش فعالیت تجاری هموار شود(دکتر فرهاد ایرانپور،مقاله عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی و اثر ان در حق ترافع)زیر نویس ماده 220 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی و حاتمی و قرائی.

 

سوال 43:

-طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را......

پاسخ:مطلقا ندارند

استناد:رای وحدت رویه 155:مورخ 14/12/ 47مرتبط با ماده 562 ق.ت.با امدن این رای وحدت رویه صدر ماده 562 مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه برای حد اکثر 5 سال به دیون دیون ورشکسته،صرفا بر تعلق خسارت تاخیر تادیه تا قبل از تاریخ توقف است نه بعد از تاریخ توقف.باید دقت داشت که قسمت اخیر ماده 562 مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه با نرخ کمتر از صدی هفت در سال به دیون ورشکسته،هم اکنون به جهت محاسبه این خسارت مبنی بر کاهش ارزش پولی مبتنی بر افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران،اجرایی نمی باشد.

 

سوال 44:

-تاجر ورشکسته ای که کلیه طلبکاران ذمه اورا بری کرده اند.....

پاسخ:می تواند اعاده اعتبار قانونی کند

استناد:ماده 565 بند 2 ق.ت

 

سوال 45:

-اعاده اعتبار شرکت های تجاری....

پاسخ:ممکن است و انحلال شرکت مانع اعاده حیثیت نیست.

استناد:در ماده 561 ق.ت واژه تاجر ورشکسته مطلق است و شامل شخص حقیقی و حقوقی می شود. (زیر نویس ماده 561 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی و حاتمی و قرائی).

دقت نمایید که زوال شرکت از 2 طریق است یکی انحلال که شامل(ورشکستگی-تصمیم مجمع فوق العاده-حکم دادگاه)می شود و دیگری بطلان شرکت است که هر 2 منجر به تصفیه می شوند.طبقه بندی: حقوق تجارت، خدمات آزمون های حقوقی، سؤالات حقوقی،
برچسب ها: خدمات آزمون های حقوقی مدرسه وکالت و تجارت، دانلود رایگان جزوات کمک آموزشی حقوقی، جزوه ها و سؤالات حقوق تجارت + پاسخنامه تحلیلی، پاسخنامه تحلیلی آزمون کارشناسی ارشد، دانلود کتاب+جزوه+مقاله+ نمونه سؤال حقوقی پیام نور، ساده ساز حقوق تجارت برای شرکت در تمام آزمون های حقوقی، راهنمای جامع قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و وکالت،
[ شنبه 31 فروردین 1392 ] [ 10:59 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات