حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ


گلسرخیدانشگاه پیام نور مرکز تهران
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق بین الملل

عنوان:
تحول مفهوم حاکمیت در حمایت از حقوق بشر
با تاکید بر دیدگاه کشورهای در حال توسعه


استاد راهنما:سرکار خانم دکتر بهاره حیدری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر کامران هاشمی

دانشجو:محمد رضا گل سرخی
دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران در آلمان

تاریخ دفاع پائیز 1391


بیان مسئله:


در دوره قبل از جنگ جهانی اول تصور بر این بود که نحوه رفتار دولتها با اتباعشان یک موضوع واقع در صلاحیت داخلی دولتها است. اگر چه دردوره بین دو جنگ جهانی تلاشهای اندکی به منظور حمایت از حقوق بشربعمل آمد، اگر چه در دوره بین دوجنگ جهانی تلاشهائی بمنظور حمایت از حقوق اقلیتها به عمل آمد لیکن در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های متعددی به منظور حمایت از حقوق بشردر ابعاد مختلف آن تهیه و تدوین گردید. تحولات شگرف سیاسی دنیا، که بدنبال فروپاشی بلوک شرق رخ داد حاکمیت دولتها را دستخوش تغییر اساسی نموده است.
در پرتو تحولات بین‌المللی، حقوق بشر دیگر در محدودیت دولتها باقی نمانده و حمایت از آن اکنون به عنوان یک موضوع در سطح بین‌المللی مطرح می‌باشد. همچنین به عنوان یکی از شاخصهای مرتبط با مسئولیتهای بین‌المللی کشورها دراین حوزه مورد توجه قرار گرفته است. بعد بین المللی تواما دارای آثار مثبت و منفی است.حاکمیت دولتها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است،حاکمیت دیگر آن فضای گذشته نیست که بعنوان قدرت مطلقه هردولتی بشمارمیآمد.با توسعه حقوق بین الملل و کاسته شدن حاکمیت دولتها که در بعضی موارد به نفع نظام بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتندنظام بین‌الملل شاهد توسعه وتحول مفهوم حاکمیت در حوزه‌های مختلف نظیر محیط زیست، خلع سلاح، قاچاق مواد مخدر، سلاحهای کشتار جمعی، تروریسم بین‌المللی صلح و امنیت بین المللی و.. بوده است. یکی از موارد قابل توجه در این حوزه، مسئله رفتار دولتها با اتباع خودشان در زمینه حقوق بشر بین‌المللی می‌باشد. توسعه شگرف حقوق بین‌الملل در طول عمر سازمان ملل بویژه پس از دوره جنگ سرد بر اختیارات این سازمان افزوده است. دراین بین سازوکارهائی برای نظارت بر اجرای تعهدات دولتها بوجود آمده که موجب افزایش اختیارات سازمان ملل متحد گردیده است.
امروزه سامانه‌های مختلفی برای نظارت براجرای قواعد و مقررات حقوق بشر بوجود آمده اند. بسیاری از آنها مانند شورای حقوق بشر بیشتر نقش ارتقاء، حمایت و بازرسی دارند. برخی نیز مانند دیوان اروپائی ودادگاه آمریکائی حقوق بشر، به اقدامات قضائی مبادرت می‌نمایندبعمل می آورند. در مجموع می‌توان گفت وجود سامانه‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای ناظر بر حقوق بشرنشان دهنده آن است که حاکمیت‌ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.
وظایف نظارتی نهادهای حقوق بشری از ساده ترین شکل آن یعنی بررسی گزارش ادواری دولتها شروع می‌شود، در مراحل بعدی اعزام گزارشگران و بازرسینرا شامل می شود، و در مراحل پیشرفته تر اقدامات شبه قضائی چون رسیدگی به شکایات فردی را شامل می‌گردد. نهایتا روند رو به گسترش جهانی در حمایت از حقوق بشر تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی را نیزبه همراه داشته است که نقطه تبلور آن تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشد.
سازمان همکاریهای کنفرانس اسلامی،[1]غیر متعهدها واتحادیه عرب اکثریت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. در دو دهه اخیر این گروه از کشورها با صدور اسناد و اعلامیه‌هائی در زمینه حقوق بشر گامهای موثری در راستای همگرائی به رعایت مقررات حقوق بشر بین‌المللی برداشته اند.اعلامیه قاهره که توسط شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاریهای اسلامی در سال2008 2008 تصویب شد دارای خصوصیات مترقیانه در پیروی از الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
این تحقیق بر آنست با اشاره به تحول مفهوم حاکمیت و تاثیرآن بر روند گسترش مفاهیم حقوق بشری، ضمن مقایسه نظامهای نظارتی حقوق بشر(بین‌المللی – منطقه‌ای) موجود در دنیا، ارزیابی کارکرد آنها را در اقدام برای تحدید حاکمیت‌ها، ترویج و پیشبرد مفاهیم و هنجارهای حقوق بشر در بین ملل و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته جهان، موانع و مشکلات فقدان سامانه‌های نظارتی در بین کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مورد تجزیه و تحلیل قراردهد.
تا ضمن مقایسه کلیه نظام های نظارتی حقوق بشر(بین المللی و منطقه ای)موجود در دنیا به ارزیابی کارکرد آنها درتحدید حاکمیت ها و ترویج و پیشبرد مفاهیم و هنجارهای حقوق بشر در بین همه ملل جهان،موانع و مشکلات عدم وجود سامانه نظارتی در بین کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

ضرورت و اهمیت پژوهش:


توسعه حقوق بین‌الملل و متعاقب آن موضوع تحول در مفهوم حاکمیت دولت‌ها،  پس از توسعه حقوق بین الملل و گسترش مفهوم حقوق بشر به خارج از مرزهای کشورها و در واقع جهانی شدن حقوق بشر و، لزوم رعایت مقررات و اصول تعریف شده در منشوروسایراسناد بین‌المللی حقوق بشراز جانب دولتها و بدنبال آن توجه کشورهای جهان به ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای نظارت بر حقوق بشر، تاکنون در کتب، پایان نامه‌ها و مقالات متعدد اما به طور پراکنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما دراین تحقیق با جمع آوری و تلخیص این مباحث مرتبط، ضمن همچنین با تشریح، تحلیل و ارزیابی آخرین وضعیت درخصوص سامانه‌های نظارتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی نموده علل، موانع و مشکلاتی که موجب درراه عدم تمایل برخی کشورهای درحال توسعه(بویژه آسیائی)، به رویکرد ایجاد سامانه‌های نظارتی منطقه‌ای و در نتیجه عدم گسترش و پیشرفت حقوق بشردراین بخش ازجهان شده است وجود دارد را، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرددهد. محقق برآن است با روشن کردن ابعاد اهمیت ایجاد سامانه‌های نظارتی حقوق بشری در کشورهای در حال توسعه بر این واقعیت تاکید کند که حقوق بشر نه یک موضوع آرمانی که ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزشهای، فرهنگ واخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی است، اما ایجاد سامانه‌های نظارتی در مناطق کشورهای در حال توسعه تنها از رهگذر بسترسازی فرهنگی و آموزش‌های لازم، امکان‌پذیر می‌باشد.

پرسش‌های پژوهش:


در چارچوب این طرح، سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
آیارویکرد کشورهای توسعه یافته در زمینه کارآئی و مفید بودن سازوکارهای نظارتی برحقوق بشرچه تفاوتهائی را با کشوهای در حال توسعه چه دارد؟
درهمین رابطه سوالات فرعی تحقیق عبارتند از:
-آیا در تعقیب اهداف حقوق بشری واجرای سازو کارهای نظارتی مورد نظر، آیا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به موضوع تنوع فرهنگی، ارزشهای اخلاقی وسایر شاخصهای منطقه‌ای توجهی ویژه داشته اند؟افزایش دامنه نظارتهای بین المللی حقوق بشر موجب تحدید حاکمیت توسعه حقوق بین الملل درکشورهای درحال توسعه می گردد؟
- حضور فعال کشورهای در حال توسعه در سامانه‌های نظارت بین‌المللی و منطقه‌ای،آیا توانسته وضعیت حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه را ارتقاء بخشد؟
فرضیه تحقیق: برای پاسخگوئی به سوال اصلی این پژوهش، فرضیه ذیل مطرح می‌شود:
مشارکت کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه در روند ایجاد سازوکارهای نظارتی منطقه ای حقوق بشر، نشانگر اعتقاد این کشورهاکشورهای در حال توسعه  به حفظ و رعایت حقوق و اصول تعریف شده در اسنادمعاهدات و میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر است وآنچه که می توانداز دیدگاه اکثر کشورهای مذکوراعمال نظر سیستم‌های نظارت بین‌المللی حقوق بشردر حال توسعه تحدید حاکمیت بشمار می‌آید.، اعمال نظر و یا نفوذ سیستم های نظارت بین المللی بر حقوق بشراست.

اهداف پژوهش:


با توجه به افزایش اهمیت موضوع حقوق بشردر نظام بین‌الملل و با درک این واقعیت که یکی از عوامل عمده حوادث یکسال اخیر در جهان عرب ناشی ازبی توجهی و عدم رعایت مطالبات حقوق بشری از جانب حکومتها بوده است، لذا در تدوین پژوهش حاضر اهداف زیر مد نظر می‌باشد:
1-   کشورهای درحال توسعه می‌توانند با ایجاد سامانه‌های نظارتی منطقه‌ای ضمن توجه به تنوع فرهنگی و ارزشهای قومی و منطقه‌ای از یکسو به تقویت و ارتقای حقوق بشر در جهان ازیکسو به تقویت حقوق بشر در جهان کمک نموده و از سوی دیگراز تشدید بحرانهای اجتماعی ناشی از عدم رعایت اصول اساسی حقوق بشرجلوگیری نمایند، در عین حال با هرگونه انتقاد و فشارهای کشورهای توسعه یافته غربی در خصوص عدم رعایت مقررات حقوق بشربه مقابله برخیزند.
2-   آشنائی با سازوکارهای نظارتی حقوق بشرموجب می‌گردد تا تصمیم گیران در کشورهای در حال توسعه تدابیر لازم و پیش بینی‌های مناسب را اتخاذ کنند.
3-   بررسی سیر تحول مقررات و مفاهیم حقوق بشر برای اطلاعات عمومی علاقمندان.
4-   ارتقای درک عمومی جامعه از وضعیت حقوق بشر در عصر حاضر در سطح جهانی و منطقه ای.

روش پژوهش:


در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی(بررسی روندها) و توصیفی – مقایسه ای بهره برداری شده است.

سوابق مربوط به موضوع تحقیق:


در سالهای اخیردر پی افزایش توجهات به موضوعات حقوق بشری در سطح دانشگاهی، در رابطه با حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و دیدگاه کشورهای در حال توسعه نسبت به سازوکارهای نظارتی، فعالیت‌های گوناکونی صورت گرفته است اما غالب آنها به طور پراکنده و غیر متمرکزمی باشد. نگارنده در میان کتب، مقالات و پایان نامه‌های مورد بررسی برای استفاده از آنها به عنوان منبع اطلاعاتی با کتابهای مختلف و متنوعی آشنا شد که هرکدام به جنبه‌هائی از موضوع اشاره دارد ولی هیچکدام به طور کامل موضوع مورد بحث در این پایان نامه را مورد بررسی قرار نداده اند. بعضی ازآنها فقط به مباحث تاریخی در خصوص تحول مفهوم حاکمیت و ویژگیهای آن به تفسیرموسع منشور پرداخته است. در این رابطه می‌توان به کتاب« تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل» نوشته دکتر سعید میرزائی ینگجه اشاره کرد. برخی دیگر موضوع سامانه‌های نظارت بر اجرای حقوق بشردر مناطق اروپا، آمریکا وآفریقا را بررسی کرده اند من جمله در کتاب«نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر» نوشته دکتر سید قاسم زمانی، این موضوع طور تفصیل بیان شده است اما هیچگونه ارزیابی تحلیلی به خواننده ارائه نداده است. همچنین برخی نویسندگان فقط به مباحث تئوریک پرداخته اند از جمله این نوشته‌ها می‌توان به کتاب «حقوق بشر، ارزشها و واقعیتها» نوشته دکتر حسین شریفی طراز کوهی اشاره کرد.
مهمترین کتابهائی که درزمینه تحقیق حاضر به رشته تحریر درآمده و نگارنده در این پژوهش ازآنها استفاده کرده است عبارتند از:
- تقویت همکاریهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر :تالیف خانم فریده شایگان و دیگران[2]. این کتاب که در سال 1382 منتشر شده است در خصوص سازوکارهای نظارت بر اجرای حقوق بشر از سوی سازمان ملل و سازوکارهای منطقه‌ای حقوق بشردرمناطق (اروپا، آمریکا و آفریقا) به بحث پرداخته است. در تنظیم بخش سوم این پایان نامه از مطالب این کتاب بهره کافی برده شده است.
- نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر[3]: تالیف آقای قاسم زمانی و دیگران، این کتاب که در سال 1386 منشر شده است، نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشری در اروپا، آمریکا و آفریقا، همچنین ساختار و نحوه رسیدگی به شکایات افراد از کشورها و کشور از کشور به طور تفصیل مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این کتاب به تحولات صورت گرفته درسازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و آسه آن و به طور کلی گامهائی که در زمینه تصویب اسناد حقوق بشری که گامهای مهمی در راستای توجه به اصول و مقررات حقوق بشری جامعه بین‌الملل محسوب می‌گردد، اشاره‌ای نشده است. در تنظیم بخش‌های اول و سوم این پایان نامه از مطالب این کتاب بهره کافی برده شده است.
- تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل[4]:تالیف سعید میرزائی ینگجه، این کتاب در سال 1373 منتشر شده است. تعریف حاکمیت، ویژگیها و عناصر آن، توسعه حقوق بین‌الملل در سیستم ملل متحد از موضوعات مهم مورد بحث در این کتاب است. در تنظیم بخش اول این پایان نامه از مطالب این کتاب بهره برداری شده است.
- حقوق بشر(ارزش‌ها و اقعیت‌ها):[5] تالیف دکتر حسین شریفی طراز کوهی، این کتاب در سال 1390 منتشر شده است. موضوعاتی از جمله ؛حاکمیت دولتها و جهانی شدن، حمایت بین‌المللی از حقوق بشرو حاکمیت دولت، تحولات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر وتشریح بنیانهای نظری حقوق بشربه تفصیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. در تنظیم بخش اول پایان نامه حاضر از مطالب این کتاب بهره برداری شده است.
- نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر:[6]تالیف سید باقر میر عباسی و رزی میرعباسی، این کتاب در سال 1387 منتشر گردیده است وموضوعاتی از قبیل سازمان ملل و نقش آن در روند حسن اجرای تعهدات دولتها و تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر را مفصلا مورد بررسی قرار داده است. از این کتاب درتنظیم بخش دوم پایان نامه بهره برداری کافی شده است.
- حقوق بشر در جهان، روندها، موردها و واکنش‌ها:[7] تالیف محمود رضا گلشن پژوه، این کتاب درسال 1388 منتشر شده است و موضوعاتی از جمله بررسی مقاصد کشورهای توسعه یافته در حمایت از حقوق بشر، بررسی موارد نقض حقوق بشردر جهان و آشنائی کاربردی با معاهدات حقوق بشری(اروپا، آمریکا و آفریقا)بررسی شده است. از مطالب این کتاب در بخش‌های مربوطه بهره برداری شده است.
 
- حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی:[8]تالیف دکتر جمشید ممتاز و ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، این کتاب در سال 1377 منتشر شده است. موضوعاتی از جمله حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت و تحول مفهوم حاکمیت و قلمرو نوین. از مطالب این کتاب در بخش اول پایان نامه بهره برداری شده است.
- حقوق بشر:[9]تالیف کریستیان تاموشات و ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، در سال 1386 منتشر شده است. موضوعاتی از قبیل تاریخ حقوق بشر، نسلهای متفاوت حقوق بشر تا حکمرانی مطلوب، بعد ارزشی در حقوق بشر و نظارت بر حقوق بشر از سوی محاکم بین‌المللی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. از مطالب این کتاب در بخش‌های مختلف پایان نامه بهره برداری شده است.
-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، کنکاشی برای جهانی ساختن:[10]تالیف دانیل وارنر، ترجمه دکتر سلاله حبیبی امین، در سال 1382 منتشر شد. شامال مطالبی از جمله حقوق بشر جهانی در مقابل حقوق بشر نسبی از دیدگاهی آسیائی، حقوق بشر در آسیاو شکست قدرتهای عمده آسیائی در پیشبرد وضعیت حقوق بشر در منطقه می‌باشد. در تنظیم بخش سوم و نتیجه گیری این پایان نامه از این کتاب بهره برداری شده است.
- «حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولتها»، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین‌الملل که توسط آقای غلامرضا بذرافکن داریونی در دانشگاه شیراز در سال 1381 و با راهنمائی اآقای بهرام اخوان کاظمی، دفاع شده است. در تنظیم بخش اول این پایان نامه از مطالب این کتاب مندرج بهره برداری شده است. مند شده ام.
- «کاربست اعلامیه جهانی حقوق بشر و دگرگونی در حاکمیت دولتها»، که توسط آقای محمد حسین معصومی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1386 و با راهنمائی سرکار خانم نسرین مصفا، دفاع شده است. در تنظیم بخش اول این پایان نامه از مطالب آن استفاده شده است.
از آنجائیکه فرآیند توسعه حقوق بشرو اهمیت رعایت آن از سوی دولتها در سالهای اخیر روند صعودی داشته است و از این رو تحقیقات بسیار زیادی در خصوص رعایت اصول اساسی و مورد حمایت جامعه بین‌الملل امروز، از سوی دولتها و ایجاد سازوکارهای مناسب برای نظارت بر اعمال و رفتار نظامهای سیاسی صورت گرفته است. با این وجود بررسی جامعی در زمینه حمایت بین‌المللی از حقوق بشر با تاکید براستفاده از ابزارهای نظارتی (جهانی – منطقه‌ای) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، صورت نگرفته است. علیرغم وجود انبوهی از کتب، مقالات و پایان نامه‌ها در خصوص موضوع مذکور و وجود اشتراکاتی در برخی از حوزه‌های این تحقیق، در این پزوهش تلاش شده ضمن رفع این نقیصه گامی موثر و مفید در این مقوله برداشته شده و نتایج حاصله جهت بهره برداری ارائه گردد. بدین لحاظ نوشته حاضر کار جدیدی بشمار می‌آید.

سازماندهی پژوهش:


بر اساس سوالات اصلی و فرعی که مطرح شد این پایان‌نامه در دوسه بخش که و هر بخش شامل سه دو فصل استباضافه نتیجه‌گیریو ضمائم تدوین شده که تقسیم‌بندی آن به صورت ذیل می‌باشد:
بخش اول: شامل مقدمه و کلیات است. این بخش در فصل اول اختصاص بهتعاریف مختلف موجود در خصوص حاکمیت، عناصرو ویژگیهای آن، تمهیدات نظارتی بین‌المللی، منطقه‌ای حقوق بشری مبتنی بر منشور ملل متحد، دلایل شکست کمیسیون حقوق بشر، جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشرو اهداف کشورهای شمال و جنوب از این جایگزینی می‌باشد.دارد.فصل دوم شامل تحول مفهوم حاکمیت با توجه به تمهیدات نظارتی بین المللی و منطقه ای حقوق بشراست
بخش دوم: در این بخش توضیحات نسبتا جامعی در خصوص سازوکارهای منطقه‌ای در اروپا، آمریکا و آسیا، رویه و آئین دادرسی در نظام‌های مذکور، ارزیابی و تحلیل کارکرد این نظام‌ها در تقویت حقوق بشر جهانی، نظام‌های در حال تاسیس و شکل گیری در مناطق مختلف آسیا، علل عدم پیشرفت و ایجاد سازوکار‌های نظارتی منطقه‌ای ارائه شده است. همچنین دیدگاه کشورهای مسلمان و عربی در حوزه کشورهای در حال توسعه در رابطه با موضوع حقوق بشر،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بخش به موضوع جایگزینی شورای جدید التاسیس حقوق بشر سازمان ملل بجای کمیسیون حقوق بشر می پردازد.فصل اول به مباحث مربوط به تاریخچه تاسیس، ساختارو عملکرد کمیسیون حقوق بشر می پردازد و در فصل دوم ساختار شورای حقوق بشر،تفاوت آن با کمیسیون حقوق بشروعلل شکست کمیسیون همچنین ارزیابی فعالیتهای آن اختصاص دارد.
بخش سوم:در این بخش به سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر و کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود.فصل اول شامل رویه ها و آئین دادرسی در نظام های نظارتی منطقه ای اروپا، آمریکا و آفریقا می باشد. فصل دوم ضمن تشریح نظام های در حال تاسیس در حوزه کشورهای در حال توسعه ،موانع و مشکلات گسترش این نوع سامانه های نظارتی حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی موشکافانه قرار گرفته است و در نهایت نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی ارائه  شده است.

1-متعاقب تصمیمات اجلاس وزرای کنفرانس اسلامی در سال 2011 که در قزاقستان برگزار شد، نام سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری‌های اسلامی تغییر یافت.

[2]. شایگان، فریده، تقویت همکاریهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، انتشارات نشر گرایش، 1382.

[3]. زمانی، قاسم، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، 1386.

[4]. میرزائی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امورخارجه، 1373

[5]- شریفی طراز کوهی، حسین، انتشارات نشر میزان، 1390.

[6]- سید باقر میر عباسی و رزی میرعباسی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، تهران، انتشارات جنگل، 1387.

[7]- گلشن پژوه، محمود رضا، حقوق بشر در جهان، روندها، موردها و واکنش‌ها، انتشارات دفتر گسترش تولید علم، 1388.

[8]- ممتاز، جمشید، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، انتشارات دادگستر، 1377.

[9]-تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، مترجم، ترجمه:حسین شریفی طراز کوهی، انتشارانت بنیاد حقوق میزان، 1386.

[10]-وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، کنکاشی برای جهانی ساختن، مترجم، ترجمه:دکتر سلاله حبیبی امین، انتشارات نشر گرایش، 1382.

برای دانلود چکیده و فهرست منابع بر روی اینجا کلیک کنید


طبقه بندی: حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بشر، پایگاه مقالات حقوقی،
برچسب ها: پایگاه مقالات حقوقی مدرسه وکالت و تجارت، بانک مقالات حقوقی، دانلود مقالات حقوق بین الملل، دانلود مقالات حقوقی، دانلود کتاب های حقوقی، روش پایان نامه نویسی، دانلود رایگان پایان نامه،
[ یکشنبه 12 خرداد 1392 ] [ 11:59 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic