حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://rkz.ir 2019-10-14T05:27:27+01:00 text/html 2019-10-06T11:33:41+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس قراردادهای ملکی دکتر روح اله خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10089 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/XDONC]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این فیلم یک دقیقه از کلاس شش ساعته قراردادهای ملکی دکتر خلجی در دانشگاه تهران است. در این کلیپ، گفته می شود، در قرارداد اجاره به شرط تملیک، طرفین در ابتدا موجر و مستأجر هستند و پس از تسویه آخرین قسط، بایع و مشتری خواهند بود. دکتر خلجی، نظریه مستقل بودن عقد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته است. برای شرکت در کلاس های قراردادهای ملکی در دانشگاه تهران به شماره زیر تماس حاصل بفرمایید: <br></font></div><div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">09037235379</font></b></div> text/html 2019-09-16T20:56:23+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تدریس رایگان اصول فقه در شش روز http://rkz.ir/post/10088 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8372573168/osool_khalaji.jpg" alt="اصول فقه، خلجی، طرح نوین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تدریس اصول فقه آزمون وکالت</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مدرس: دکتر روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مؤسسه طرح نوین اندیشه</font><br></div> text/html 2019-09-14T00:59:17+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ معرفی محتوای دوره آموزشی ابعاد حقوقی تنظیم قراردادهای ملکی با تدریس دکتر خلجی http://rkz.ir/post/10082 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/LKOad]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام در دوره های قراردادنویسی دکتر روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به شماره زیر تماس حاصل فرمایید</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>09037235379</b></font><br></div> text/html 2019-09-09T23:30:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت لینک کانال تلگرامی مدرسه وکالت و تجارت http://rkz.ir/post/10073 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لینک کانال تلگرامی مدرسه وکالت و تجارت</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ورود به کانال به لینک زیر مراجعه کنید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://t.me/vekalattejarat" target="_blank" title="کلیک کنید">https://t.me/vekalattejarat</a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">نظرات و سؤالات حقوقی خود را در بخش نظرات این پست قرار دهید</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">شماره موبایل روح اله خلجی، جهت ارتباط تلفنی و تلگرامی</font></b></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b>09353786630</b></font><br></div> text/html 2019-09-09T10:48:45+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس تحریرالوسیله آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه؛ دکتر روح اله خلجی؛مؤسسه طرح نوین اندیشه http://rkz.ir/post/10079 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8371875734/Tahrirolvasilah_khalaji.jpg" alt="تحریرالوسیله؛ مشاوران حقوقی؛ دکتر خلجی؛روح الله خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلاس تحریر الوسیله آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه سال 1398</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در مؤسسه طرح نوین اندیشه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با تدریس دکتر روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روزهای چهارشنبه برگزار می گردد</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">88986277</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-02T20:27:08+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی قراردادهای ملکی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10077 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8370172184/Baner_qarardad_melki_khalaji.jpg" alt="قرارداد؛ملک؛خلجی؛دانشگاه تهران؛قراردادهای ملکی؛قراردادنویسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2019-09-02T17:38:25+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ: آموزش اصول فقه در یک دقیقه، استاد روح اله خلجی، حکومت قاعده لاضرر http://rkz.ir/post/10075 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/yhHTS]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">آموزش اصول فقه در یک دقیقه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">استاد: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">مبحث: حکومت قاعده فقهی لاضرر بر سایر ادله</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-02T16:38:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت آموزش اصول فقه مبحث تعارض ادله به روش نموداری و نوین، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10037 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>آموزش اصول فقه مبحث تعارض ادله به روش نموداری و نوین</font></b><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/4iBwZ]<br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس: روح اله خلجی</b><br><br>مؤسسه طرح نوین<br></font><br></div> text/html 2019-09-02T14:34:42+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت آموزش اصول فقه آزمون وکالت در یک دقیقه: مدرس: روح اله خلجی؛ مبحث انقیاد و تجری http://rkz.ir/post/10076 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/kOwrm]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">آموزش اصول فقه در یک دقیقه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مؤسسه طرح نوین اندیشه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مبحث: تفاوت انقیاد با تجری</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-02T11:15:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ تصویری تدریس اصول فقه آزمون وکالت، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10035 <div align="center"><br><br>[http://www.aparat.com/v/pgCTh]<br><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br>بودجه بندی سؤالات اصول فقه آزمون وکالت</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مؤسسه طرح نوین اندیشه</font><br></div> text/html 2019-08-31T12:24:55+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر دومین دوره آموزشی قراردادنویسی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛ اردیبهشت 1398 http://rkz.ir/post/10071 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8360886100/_1.jpg" alt="خلجی، قرارداد، دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصاویر دومین دوره آموزشی قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛ اردیبهشت 98<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-31T08:16:50+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ دوره آموزش مقاله نویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10069 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلیپ دوره آموزش مقاله نویسی در دانشگاه تهران</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/CLZD3]</div><br><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">دوره مقاله نویسی در دانشگاه تهران؛ با تدریس روح اله خلجی برگزار شد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این کلیپ قسمتی از دوره آموزشی است که خلجی روش شناسی مطالعات حقوق تطبیقی را بیان می کند. به گفته او یک نویسنده حقوقی قبل از آغاز پژوهش، باید بداند که از کدام راه می تواند موضوع مقاله را بشناسد. این همان متدولوژی حقوقی است. او در ادامه یک مثال از مطالعات تطبیقی ارائه می دهد و می گوید در سالهای اخیر حقوقدانان تطبیقی غربی نگاه خود را به روش شناسی پژوهش، تغییر داده اند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></font></b></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><div align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در انتهای دوره، تنها به اشخاصی گواهی اعطاء شد که توانستند یک مقاله آکادمیک بنویسند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></div> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2019-08-31T05:56:55+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر دوره آموزشی قراردادنویسی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10048 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصاویر دوره آموزشی قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350954018/khalaji_3_.jpg" alt="خلجی،حقوق،قرارداد،دانشگاه تهران،روح اله خلجی،آموزش" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-08-31T04:05:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC در هتل آبان مشهد برگزار شد http://rkz.ir/post/7575 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت&nbsp; مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف </font></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.</font></font></b></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></b></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305931968/photo_2017_09_09_11_58_57.jpg" alt="خلجی، قرارداد" width="495" vspace="0" hspace="0" height="330" border="0" align="bottom"></font></font></b></font></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2019-08-30T20:47:38+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره مدیریت قراردادها؛ مؤسسه مدیریت پاکستان http://rkz.ir/post/5959 <div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.rkz.ir/post/5959" target="_blank" title="کلیک کنید">دوره مدیریت قراردادها</a></font><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">[http://www.aparat.com/v/fRKyM]</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">مؤسسه مدیریت پاکستان<br><b><a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">Pakistan Institute of Management PIM</a></b><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">شعبه لاهور</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">کشور جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 1947 میلادی تاسیس گردید. دولت پاکستان برای تربیت مدیران خود یک مؤسسه آموزش عالی را زیر نظر وزارت صنایع این کشور در سال 1954 میلادی راه اندازی کرد. <a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">مؤسسه مدیریت پاکستان</a> در سه شهر لاهور، کراچی و اسلام آباد شعبه دارد که دفتر مرکزی آن در کراچی است.<br>این نهاد آموزش عالی که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی دولتی در پاکستان است در رشته های مختلف دوره های مدیریتی برگزار می کند. تصمیم گرفتم برای آشنائی با آئین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دوره مدیریت قراردادها را بگذرانم. آنچه در این دوره آموزشی تدریس شد بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1872 بود.<br><br></font><div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" alt="Rouhollah Khalaji, Pakistan Istitute of Management" width="505" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0" align="bottom"></a></div></div></div> text/html 2019-08-29T04:01:10+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت از نظر اصول دموکراسی و دادرسی عادلانه، کانون وکلا تنها مرجع صدور پروانه وکالت است http://rkz.ir/post/10074 <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">⚖ از نظر اصول دموکراسی و دادرسی عادلانه، کانون وکلا تنها مرجع صدور پروانه وکالت است.<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font> </div><div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> ✍ نوشته: روح اله خلجی <br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> ⚜ اصل تساوی سلاح در دادرسی عادلانه اقتضاء می کند کسی از متهم یا خوانده در مقابل قاضی که نماینده حاکمیت است دفاع کند که برخواسته از یک نهاد مدنی باشد.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> اصلا عاقلانه و منطقی نیست که وکیل از طرف یک نهاد حاکمیتی انتخاب شود تا از متهم در مقابل یک نماینده دیگر حاکمیت (قاضی) دفاع کند. این یعنی تضییع و پایمال کردن حق متهم. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک سیستم دادرسی عادلانه داشته باشیم باید وکیل را با قدرت مردم انتخاب کنیم و راهی دادگاه نماییم نه با قدرت حاکمیت.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> هر نهاد غیر مدنی و غیر مردمی که مجوز وکالت صادر کند خلاف اصل دادرسی عادلانه عمل کرده است و این امر خلاف فلسفه حق دفاع متهم می باشد.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> قاضی نماینده حاکمیت است، بنابراین سلاح اعمال قدرت در دست اوست. حال فرض کنید کسی در مقابل قاضی از متهم دفاع کند که قدرتش را دقیقا مانند قاضی از حکومت گرفته باشد. در این صورت می دانید چه تراژدی رخ می دهد؟ <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> اراده حاکمیت، متهم را با ابزار قاضی و وکیل قیچی می کند!<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به همین دلیل است که نهاد وکالت در تمام کشورها یک نهاد مردمی است و نباید متصل به حاکمیت باشد. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> حال در این میان اگر یک عده صرفا به بهانه اینکه طبق قانون اساسی همه می توانند وکیل بشوند! مخالف ظرفیت پذیرش وکالت باشند، در حقیقت با فلسفه دادرسی عادلانه مخالفت کرده اند.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> اینکه در ایران نهادی مانند مرکز مشاوران که بطور مستقیم زیر مجموعه قوه قضاییه است اقدام به صدور پروانه وکالت می کند، امری کاملا در تضاد با فلسفه حق دفاع متهم می باشد.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دفاع از متهم باید از سوی یک نهاد غیر حکومتی صورت گیرد تا وکیل درگیر ملاحاظات حکومتی نشود. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> وکیلی که با اراده حاکمیت، صلاحیت وکالت پیدا کند نمی تواند متهم را که جزئی از مردم است تبرئه نماید.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> حاکمیت صرفا می تواند محاکمه و مجازات کند و اگر در امر دفاع دخالت کند بدین معناست که اصول دموکراسی را رعایت نکرده است. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دموکراسی می گوید اراده جامعه باید در روند دادرسی دخالت داشته باشد. وقتی قدرت مردمی را از وکیل بگیریم تمام فرایند دادرسی در دست حاکمیت خواهد بود و متهم تنها و بدون دفاع خواهد ماند.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> در آخر به عنوان یک علاقمند به مباحث فلسفه حقوق باید بگویم که اعطای پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه بدین معناست که حاکمیت هم قضاوت می کند هم دفاع می کند و هم متهم را محکوم می کند و در پایان نیز مجازات می کند!!!<br></font> </div> <font size="2" face="Mihan-Iransans"> آیا این، دموکراسی و دادرسی عادلانه است؟؟؟/مدرسه وکالت و تجارت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک ارجاع به منبع:<a href="http://www.rkz.ir/post/10074" target="_blank" title="کلیک کنید"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">http://www.rkz.ir/post/10074</font></div></a></font></div> text/html 2019-08-28T10:18:26+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت ❓در حقوق قراردادها، خسارت تنبیهی چیست؟ http://rkz.ir/post/10070 <div><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="2">یادداشــت حــقـــوقــــی</font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در حقوق قراردادها، خسارت تنبیهی چیست؟</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسنده: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لینک ارجاع به منبع:</font></div><a href="http://www.rkz.ir/post/10070" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="3">www.rkz.ir/post/10070</font></b></div></a><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مبحث خسارت تنبیهی از سری مباحث پیشرفته حقوق مدنی است. خسارت تنبیهی ماهیت ضمانت اجرا را دارد یعنی یک نوع تضمین انجام تعهد است. به عبارت دیگر اگر در قراردادی شرط خسارت تنبیهی درج شده باشد، این شرط در مرحله نخست ماهیت بازدارنده و تضمین کننده را دارد و در مرحله دوم در صورت عدم انجام تعهد، این شرط در عمل تبدیل به شرط خسارت می شود. <br>در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی در قوانین بطور صریح پذیرفته نشده اما دادگاه ها در برخی موارد حکم به آن داده اند.&nbsp; همچنین دکترین حقوقی آن را پذیرفته و از سوی دیگر با منطق حقوقی نیز سازگار است. <br>مثالی که می توان برای خسارت تنبیهی در اینجا ذکر کرد عبارت است از پیش پرداخت هایی که در قراردادهای ملکی اخذ می شود. در معاملات ملکی، وقتی خریدار به فروشنده <a href="http://www.rkz.ir/post/10070" target="_blank" title="کلیک کنید">تعهد</a> خرید می دهد باید یک پیش پرداخت انجام دهد و در صورت عدم خرید ملک، مبلغ پیش پرداخت به خریدار مسترد نخواهد شد. <br>پیش پرداختی که در زمان تعهد به بیع، انجام می شود، ماهیت ضمانت اجرا را دارد یعنی خرید را از سوی شخص خریدار تضمین می کند و اگر خریدار به تعهد خود که همان خرید ملک است عمل نکند، پیش پرداخت در آن هنگام ماهیت خسارت تنبیهی را به خود می گیرد. <br>مثال دیگر: در حقوق جزا، همیشه بحث بر سر این بوده است که دیه ماهیت مجازات دارد یا جبران خسارت. دیه را نیز می توان یک نوع خسارت تنبیهی به شمار آورد، که اگر اینگونه باشد، هزینه های درمانی باید سوای از دیه به زیان دیده پرداخت شود./انتهای یادداشت</font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">+نقل مطلب صرفا با ذکر نام نویسنده و لینک ارجاع به منبع مجاز است.</font></font><br></div> text/html 2019-08-27T00:36:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مقاله " قانون قراردادهای جدید فرانسه " ؛ ترجمه روح اله خلجی http://rkz.ir/post/9393 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><a href="http://www.rkz.ir/post/9393" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5">&nbsp;قانـون قـراردادهای جـدید فـرانسه</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5"></font><br></font></b></div></a><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: سولین روان</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">دانشیار دپارتمان حقوق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">مترجم: روح اله خلجی</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">این مقاله در سایت حقوقی اختبار نمایه شده است</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید">برای دانلود مقاله از سایت اختبار اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/file/8332212276/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید">برای دانلود مقاله از سایت مدرسه وکالت و تجارت اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>لینک ارجاع به منبع: </b></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://www.ekhtebar.com/?p=39448">www.ekhtebar.com/?p=39448 </a><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>لینک ارجاع به منبع: </b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp; <a href="http://www.rkz.ir/post/9393" target="_blank" title="کلیک کنید">www.rkz.ir/post/9393</a></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332249618/1234.jpg" alt="خلجی، فرانسه، حقوق" width="508" vspace="0" hspace="0" height="382" border="0" align="bottom"><br><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></div> text/html 2019-08-26T14:38:48+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه http://rkz.ir/post/5656 <div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8223157542/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="مسئولیت مدنی" width="164" vspace="0" hspace="0" height="235" border="0" align="right"><br><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">خبرگزاری مهر: </a></b><br><b>معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی<br>در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه</b><br><br></font><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">برای مشاهده متن خبر</a><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">در سایت خبرگزاری مهر اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br></font></div> text/html 2019-08-25T03:24:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران http://rkz.ir/post/5666 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3">نخستین مقاله علمی پیرامون جرائم نفتی:<br><br>درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران</font><br><br>نویسنده: روح اله خلجی<br><br><br>چاپ شده در: فصلنامه علمی تخصصی مجد، شماره 33 ، تابستان 1394<br>از صفحه 23 تا 41<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8223188842/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید دانلود کنید" width="125" vspace="0" hspace="0" height="35" border="0" align="bottom"></a><br><br></font><div align="justify"><font size="2">توضیح نویسنده: این مقاله در ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در فروردین 1393 برای چاپ ، داوری و تأیید شد و در سرفصل شماره 111 ( اردیبهشت 1393 ) این ماهنامه قرار گرفت اما مقاله در حین چاپ به دستور سردبیر وقت این نشریه، حذف شد. اما مجددا داوری شد و موفق به دریافت نامه تأییدیه چاپ از مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت گردید. برای مشاهده نامه <a href="http://www.rkz.ir/post/4070" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید.<br>سرانجام این مقاله در نشریه اکتشاف و تولید به چاپ نرسید و در فصلنامه علمی تخصصی مجد منتشر گردید.</font><br></div><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8223189468/majd.jpg" alt="نفت و گاز" width="445" vspace="0" hspace="0" height="637" border="0" align="bottom"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/5252" target="_blank" title="کلیک کنید"></a></div> text/html 2019-08-23T20:30:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012 http://rkz.ir/post/5000 <a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/8193336092/665740978175876.JPG" alt="Oman,عمان" width="161" vspace="0" hspace="0" height="167" border="0" align="right"></font><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012</font></b></font></font></div></a><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2">نویسنده : روح اله خلجی</font></b></a></font><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>چاپ شده در: فصلنامه علمی فرهنگی قانون<br>شماره هشتم، بهار 1394<br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>صفحات 59-58<br></b></font></div></div><b><br>توجه: برای نقل مطلب، لطفا به فصلنامه قانون ارجاع دهید.<br><br></b><br><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8266998300/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="دانلود" width="139" vspace="0" hspace="0" height="39" border="0" align="bottom"></a></div><br><div align="justify"><font size="2"><a href="http://www.rkz.ir/extrapage/asarehoghooghi/" target="_blank" title="کلیک کنید">روح الله خلجی</a> در پی سفرش به عمان و پس از بازدید از " <i>مجلس الشئون الإداریه للقضاء</i> " (وزارت دادگستری) و دیدار با نائب رئیس اداره محاکم عمان ، <i>قاضی سیف عبدالله الحوسنی</i>، با جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، پیرامون نظام قضائی عمان در یک یادداشت کوتاه،&nbsp; اینگونه می نویسد: </font><br></div><br><div align="justify"><ul><li><font size="2">جایگاه سلطان قابوس در نظام سیاسی و حقوقی عمان</font></li><li><font size="2">تفکیک قوا در سلطنت عمان</font></li><li><font size="2">انتقال وزارت دادگستری از قوه مجریه به قوه قضائیه در سال 2012<br></font></li><li><font size="2">درجات دادگاهها و ساختار درونی آنها</font></li><li><font size="2">صلاحیت حقوقی و کیفری دادگاههای عمان</font></li><li><font size="2">مجلس الاعلی للقضاء : نهاد سیاست گذاری قضائی و اداری قوه قضائیه</font></li><li><font size="2">دیوان عالی کشور عمان</font></li><li><font size="2">شرائط ارتقاء رتبه قضات<br></font></li></ul></div><br><div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br><font size="2"></font><br></div> </a> text/html 2019-08-23T00:58:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اصول فقه http://rkz.ir/post/4004 <div align="center"><br><a href="http://rkz.ir/post/2082" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/7854070856/Radio71.png" alt="اصول فقه" width="498" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></a><br></div> text/html 2019-06-03T14:18:48+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر http://rkz.ir/post/10072 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><h4 class="news-header"><font size="4" face="Mihan-Iransans">قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر</font></h4><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">مصوب 1308</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">مجلس شورای ملی<br></font></div></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-05-08T21:52:22+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزش قرارداد نویسی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10061 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش قرارداد نویسی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تاریخ برگزاری : جمعه 27 اردیبهشت 1398</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">از ساعت 10 صبح تا 4 عصر</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">شماره تماس جهت ثبت نام:</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>09037235379</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8358506084/Contracts.jpg" alt="دانشگاه تهران، خلجی، روح اله خلجی، قرارداد، دوره، آموزش،قراردادنویسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-04-29T07:06:18+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اطلاعیه زمان و آدرس محل برگزاری دوره مقاله نویسی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10062 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اطلاعیه زمان و آدرس محل برگزاری</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره مقاله نویسی در دانشگاه تهران<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بدین وسیله به اطلاع می رساند</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش مقاله نویسی</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> با تدریس روح اله خلجی</font></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">و ارائه مدرک معتبر از دانشگاه تهران</font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> در روز پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از ساعت 1 ظهر تا 7 عصر <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛ واقع در خیابان کارگر شمالی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رو به روی کوچه 19 دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛ساختمان خیام برگزار می شود.<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ثبت نام تا 48 ساعت آینده</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> برای عموم دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم انسانی امکان پذیر است</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شماره تماس جهت ثبت نام</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">09037235379</font></b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-04-20T14:10:52+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزش مقاله نویسی با تدریس روح اله خلجی و با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10057 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش مقاله نویسی با تدریس روح اله خلجی</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> و با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">زمان برگزاری: پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">تلفن تماس جهت ثبت نام:</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">09037235379</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8358043518/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_98.jpeg" alt="خلجی، روح اله خلجی، روح الله خلجی، دانشگاه تهران، مقاله، مقاله نویسی، دوره آموزشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2019-03-28T06:10:37+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی تنظیم قراردادهای لیسانس (مجوز بهره برداری)؛دانشگاه تهران؛مدرس:روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10054 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8354577200/IMG_20190307_214547_969.jpg" alt="روح اله خلجی،قراردادها،آموزش قرارداد،قرارداد لیسانس،دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2019-03-26T06:04:21+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مشاوران آموزشگاه مجازی مؤسسه طرح نوین اندیشه؛ ویژه آزمون وکالت (آموزش رایگان) http://rkz.ir/post/10053 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354576876/IMG_20190307_214321_873.jpg" alt="حقوق،وکالت،خلجی،ترابیان،طرح نوین، اصول فقه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-03-25T01:25:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت پیام یکی از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکالت 97 راجع به کتاب اصول فقه مهارتی http://rkz.ir/post/10056 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354621292/IMG_20190307_214333_633.jpg" alt="اصول فقه،آزمون وکالت، اصول فقه مهارتی،وکیل، خلجی،کتاب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لینک خرید کتاب اصول فقه مهارتی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/extrapage/osoulfeqh" target="_blank" title="کلیک کنید">http://www.rkz.ir/extrapage/osoulfeqh</a></font></b></div> text/html 2019-03-24T02:01:45+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی آزمون های زبان: آیلتس، یوتپت، ای پی تی، ام اس آر تی http://rkz.ir/post/10051 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8352582826/آزمون_های_زبان.jpg" alt="خلجی،روح اله خلجی، آموزش زبان، آیلتس، کلاس زبان،آزمون ربان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">برای ثبت نام به این شماره تماس بگیرید</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-IransansLight">02188986277</font></b></font><br></div>