حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://rkz.ir 2020-12-01T11:04:09+01:00 text/html 2020-11-21T21:10:13+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین آموزش قراردادنویسی فارسی با تدریس روح اله خلجی آذر 1399 http://rkz.ir/post/10133 <div align="center"><img src="https://s16.picofile.com/file/8414861268/%D8%A2%D8%B0%D8%B199.jpg" alt="آذر، خلجی، قرارداد، قراردادنویسی، قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2020-11-21T21:05:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین قراردادهای ملکی با تدریس روح اله خلجی دی ماه 1399 http://rkz.ir/post/10132 <div align="center"><img src="https://s17.picofile.com/file/8414860784/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_99.png" alt="ملک، قرارداد، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2020-11-21T20:59:29+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین قراردادنویسی انگلیسی پیشرفته با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید آذر99 http://rkz.ir/post/10130 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://s16.picofile.com/file/8414860742/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B199.jpg" alt="قرارداد، انگلیسی، خلجی، قراردادنویسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-11-11T12:16:48+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کارگاه آنلاین تنظیم قرارداد به زبان فارسی با تدریس روح اله خلجی آبان 99 http://rkz.ir/post/10129 <div align="center"><img src="https://s16.picofile.com/file/8413629476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%8699.jpg" alt="قرارداد، قراردادنویسی، نگارش قرارداد، خلجی، تنظیم قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-11-11T12:02:02+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین آموزش مقدماتی قراردادنویسی انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید آبان 99 http://rkz.ir/post/10128 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://s17.picofile.com/file/8413629442/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_99.jpg" alt="قراردادنویسی انگلیسی، خلجی، قرارداد، قراردادنویسی، نگارش قرارداد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به این شماره در واتس اپ پیام دهید</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">09908363559</font></b></div></div> text/html 2020-11-11T11:59:10+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین متون حقوقی (دوره دوم) با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید آبان و آذر 99 http://rkz.ir/post/10127 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://s16.picofile.com/file/8413629400/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.jpg" alt="متون حقوق، حقوق، متون حقوقی انگلیسی، خلجی، دانشگاه مفید، آموزش زبان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به این شماره در واتس اپ پیام دهید</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">09908363559</font></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-10-11T09:11:59+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین انگلیسی فارسی آشنایی با قراردادهای لیزینگ با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید http://rkz.ir/post/10125 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s15.picofile.com/file/8410097418/Leasingcontracts_khalaji.png" alt="قرارداد، قراردادنویسی، قراردادلیزینگ، لیزینگ خودرو، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام در این دوره به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">09908363559</font><br></div> text/html 2020-10-06T08:48:50+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت لایو دکتر محمود صادقی با پرسشگری روح اله خلجی درباره شفافیت نظام مالی مجلس شورای اسلامی http://rkz.ir/post/10123 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s15.picofile.com/file/8410095618/%D8%A8%D9%86%D8%B1_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C.jpg" alt="دکتر محمود صادقی، مجلس، شفافیت، خلجی، لایو" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-10-06T08:45:43+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت لایو دکتر عیسی امینی با پرسشگری وکیل آرش دولتشاهی و روح اله خلجی درباره مشکلات وکالت حرفه ای http://rkz.ir/post/10124 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s14.picofile.com/file/8410096000/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt="دکتر عیسی امینی، لایو، اینستاگرام، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-09-27T05:49:28+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره پیشرفته آموزش نگارش قراردادهای انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید؛ مهر 1399 بصورت آنلاین http://rkz.ir/post/10122 <div align="center"><img src="http://s15.picofile.com/file/8409423492/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="قرارداد، انگلیسی، خلجی، قراردادهای خارجی، قراردادهای بین المللی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2020-09-27T05:46:04+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین قراردادهای ملکی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه تهران؛ مهر 1399 http://rkz.ir/post/10121 <div align="center"><img src="http://s15.picofile.com/file/8409423434/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1_99.jpg" alt="خلجی، روح اله خلجی، قرارداد، قراردادهای ملکی، حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2020-09-14T14:11:02+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تیزر معرفی کلاس آنلاین متون حقوقی روح اله خلجی در دانشگاه مفید http://rkz.ir/post/10120 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/UQP7r]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام در کلاس های متون حقوقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">روح اله خلجی در دانشگاه مفید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">به این شماره تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای سفارش ترجمه به شماره زیر در واتس اپ پیام دهید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09353786630</font><br></div> text/html 2020-09-11T02:40:44+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت ریسک شناسی و قراردادخوانی / کلاس های قراردادنویسی روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10119 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s14.picofile.com/file/8407926434/IMG_20200902_005154_455.jpg" alt="ریسک؛ قرارداد؛ قراردادنویسی؛ قراردادخوانی؛ قراردادها؛ خلجی؛ قراردادی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-09-08T02:34:26+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم معرفی کلاس آنلاین قراردادنویسی به زبان انگلیسی در دانشگاه مفید قم با تدریس خلجی http://rkz.ir/post/10118 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/hUmk8]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فیلم معرفی کلاس آنلاین قراردادنویسی به زبان انگلیسی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در دانشگاه مفید قم با تدریس خلجی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font></div> <br> </div> text/html 2020-08-28T14:05:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید قم؛ 21 شهریور 1399 http://rkz.ir/post/10117 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8407044376/Englishcontracts_shahrivar99_mofiduniversity.jpg" alt="دانشگاه مفید، قراردادنویسی، انگلیسی؛ خلجی، قراردادهای خارجی، قراردادهای بین المللی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font></div> text/html 2020-08-28T13:55:09+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین قراردادنویسی بین المللی با تدریس روح اله خلجی در مؤسسه پلوکو گروپ لهستان http://rkz.ir/post/10116 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8407044392/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.png" alt="لهستان، قراردادنویسی، خلجی، اروپا، قراردادهای بین المللی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روح اله خلجی در این دوره آنلاین<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بخش قراردادنویسی بین المللی آن را تدریس می کند</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سایر بخش ها توسط دکتر رضا استاد تدریس می شود</font><br></div> text/html 2020-08-28T13:50:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین متون حقوقی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید قم از 22 شهریور 1399 http://rkz.ir/post/10115 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8407044434/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D9%87%D8%B199.jpg" alt="متون حقوقی، حقوق، زبان انگلیسی، زبان تخصصی حقوقی، خلجی، دانشگاه مفید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font><br></div> text/html 2020-08-27T06:27:37+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین تحریر الوسیله ویژه داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با تدریس روح اله خلجی در پیج اینستا http://rkz.ir/post/10114 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8406934884/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87.png" alt="تحریر الوسیله؛ فقه، متون فقه، استاد خلجی، روح اله خلجی، آزمون وکالت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">برای مشاهده کلاس آنلاین</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">پیچ زیر را در ا ینستاگرام فالو کنید</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">@AT.MP2020</font><br></div> text/html 2020-08-27T06:23:53+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره تنظیم قراردادهای ملکی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی 4 مهر 1399 http://rkz.ir/post/10113 <div align="center"><img src="http://s14.picofile.com/file/8407706534/IMG_20200902_005046_746.jpg" alt="قرارداد، قرارداد ملکی، خلجی، دانشگاه تهران، قراردادنویسی، قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-08-05T13:15:27+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره VIP قراردادهای تجاری بین المللی با تدریس روح اله خلجی در اتحاد وکلای نورا و انجمن آشنا؛ مرداد 1399 http://rkz.ir/post/10112 <div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8405131076/thumbnail_IMG_20200804_WA0017.jpg" alt="قرارداد تجاری بین المللی، خلجی، قرارداد، قراردادنویسی، قراردادها، قراردادی، تجارت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جهت ثبت نام تقاضای خود را به</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <a href="http://ایمیلF.tanha@ashnango.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable">ایمیلF.tanha@ashnango.com</a> <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ارسال تا با شما تماس گرفته شود.</font></div> text/html 2020-08-05T13:10:30+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین تنظیم قرارداد در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی؛ شهریور 1399 http://rkz.ir/post/10111 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8404941968/thumbnail_IMG_20200729_WA0014.jpg" alt="قرارداد؛ خلجی؛ قراردادنویسی؛ دانشگاه تهران؛ حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-07-15T03:17:22+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره حضوری آموزش قراردادنویسی در شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10110 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402961768/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B199.jpg" alt="شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، روح اله خلجی، قراردادنویسی، دکتر خلجی، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-07-15T03:12:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزش آنلاین قراردادنویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10109 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402961300/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF99.jpg" alt="دکتر خلجی، روح اله خلجی، خلجی، دانشگاه تهران، قرارداد، قراردادنویسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-04T10:22:47+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره حضوری قراردادنویسی در سیرجان با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10108 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399151326/Sirjan_Contract_Khalaji_Tir99.jpg" alt="قراردادنویسی، خلجی، سیرجان، قرارداد، حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این دوره در تیرماه 1399 در شهر سیرجان با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام در این دوره به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">09131963902</font><br></div> text/html 2020-06-03T10:46:31+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در مؤسسه فرهنگ و تمدن 23 خرداد 99 http://rkz.ir/post/10107 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399068692/Englishcontract399.jpg" alt="قراردادنویسی، انگلیسی، خلجی، روح اله خلجی، متون حقوقی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center">لینک ثبت نام</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><a href="https://www.iiccfp.com/fa/leitrature-englishcontract/" target="_blank" title="کلیک کنید">https://www.iiccfp.com/fa/leitrature-englishcontract</a></font></div> text/html 2020-06-03T10:44:01+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی روح اله خلجی در دانشگاه تهران 6 تیرماه http://rkz.ir/post/10106 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8399068776/contractkhalaji499.jpg" alt="خلجی، قراردادنویسی، قرارداد، حقوق قراردادها، دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-14T14:29:21+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت روح الله خلجی در دانشگاه آریا، مزارشریف افغانستان http://rkz.ir/post/10105 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8397152192/Ariya_University.png" alt="خلجی، روح الله خلجی، دانشگاه آریا، افغانستان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-11T15:45:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مقاله اصولی روح اله خلجی درباره قانون حمایت خانواده در سایت کانون وکلای اصفهان http://rkz.ir/post/10104 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8393789742/RFamilyLawKhalajiR.jpg" alt="خلجی؛ حقوق خانواده؛ کانون وکلای اصفهان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><a href="http://isfahanbar.org/vdcebp8xijh8w.9bj.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">http://isfahanbar.org/vdcebp8xijh8w.9bj.html</font></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-03-31T08:49:41+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس آموزش زبان تخصصی حقوق در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10103 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/D39oH]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم کلاس آموزش زبان تخصصی حقوق</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بهمن و اسفند 98<br></font></div><br> text/html 2020-03-31T08:42:06+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم مجموعه تصاویر چهارمین دوره آموزش قراردادنویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10102 <div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/j4TFH]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم مجموعه تصاویر چهارمین دوره آموزش قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">18 بهمن </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">1398</font><br></div>