حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://rkz.ir 2020-09-21T09:24:25+01:00 text/html 2020-09-14T18:41:02+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تیزر معرفی کلاس آنلاین متون حقوقی روح اله خلجی در دانشگاه مفید http://rkz.ir/post/10120 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/UQP7r]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام در کلاس های متون حقوقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">روح اله خلجی در دانشگاه مفید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">به این شماره تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای سفارش ترجمه به شماره زیر در واتس اپ پیام دهید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09353786630</font><br></div> text/html 2020-09-11T07:10:44+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت ریسک شناسی و قراردادخوانی / کلاس های قراردادنویسی روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10119 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s14.picofile.com/file/8407926434/IMG_20200902_005154_455.jpg" alt="ریسک؛ قرارداد؛ قراردادنویسی؛ قراردادخوانی؛ قراردادها؛ خلجی؛ قراردادی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-09-08T07:04:26+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم معرفی کلاس آنلاین قراردادنویسی به زبان انگلیسی در دانشگاه مفید قم با تدریس خلجی http://rkz.ir/post/10118 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/hUmk8]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فیلم معرفی کلاس آنلاین قراردادنویسی به زبان انگلیسی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در دانشگاه مفید قم با تدریس خلجی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font></div> <br> </div> text/html 2020-08-28T18:35:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید قم؛ 21 شهریور 1399 http://rkz.ir/post/10117 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8407044376/Englishcontracts_shahrivar99_mofiduniversity.jpg" alt="دانشگاه مفید، قراردادنویسی، انگلیسی؛ خلجی، قراردادهای خارجی، قراردادهای بین المللی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font></div> text/html 2020-08-28T18:25:09+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین قراردادنویسی بین المللی با تدریس روح اله خلجی در مؤسسه پلوکو گروپ لهستان http://rkz.ir/post/10116 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8407044392/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.png" alt="لهستان، قراردادنویسی، خلجی، اروپا، قراردادهای بین المللی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روح اله خلجی در این دوره آنلاین<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بخش قراردادنویسی بین المللی آن را تدریس می کند</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سایر بخش ها توسط دکتر رضا استاد تدریس می شود</font><br></div> text/html 2020-08-28T18:20:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین متون حقوقی با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه مفید قم از 22 شهریور 1399 http://rkz.ir/post/10115 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8407044434/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D9%87%D8%B199.jpg" alt="متون حقوقی، حقوق، زبان انگلیسی، زبان تخصصی حقوقی، خلجی، دانشگاه مفید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">09908363559</font><br></div> text/html 2020-08-27T10:57:37+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس آنلاین تحریر الوسیله ویژه داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با تدریس روح اله خلجی در پیج اینستا http://rkz.ir/post/10114 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8406934884/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87.png" alt="تحریر الوسیله؛ فقه، متون فقه، استاد خلجی، روح اله خلجی، آزمون وکالت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">برای مشاهده کلاس آنلاین</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">پیچ زیر را در ا ینستاگرام فالو کنید</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">@AT.MP2020</font><br></div> text/html 2020-08-27T10:53:53+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره تنظیم قراردادهای ملکی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی 4 مهر 1399 http://rkz.ir/post/10113 <div align="center"><img src="http://s14.picofile.com/file/8407706534/IMG_20200902_005046_746.jpg" alt="قرارداد، قرارداد ملکی، خلجی، دانشگاه تهران، قراردادنویسی، قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-08-05T17:45:27+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره VIP قراردادهای تجاری بین المللی با تدریس روح اله خلجی در اتحاد وکلای نورا و انجمن آشنا؛ مرداد 1399 http://rkz.ir/post/10112 <div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8405131076/thumbnail_IMG_20200804_WA0017.jpg" alt="قرارداد تجاری بین المللی، خلجی، قرارداد، قراردادنویسی، قراردادها، قراردادی، تجارت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جهت ثبت نام تقاضای خود را به</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <a href="http://ایمیلF.tanha@ashnango.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable">ایمیلF.tanha@ashnango.com</a> <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ارسال تا با شما تماس گرفته شود.</font></div> text/html 2020-08-05T17:40:30+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آنلاین تنظیم قرارداد در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی؛ شهریور 1399 http://rkz.ir/post/10111 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8404941968/thumbnail_IMG_20200729_WA0014.jpg" alt="قرارداد؛ خلجی؛ قراردادنویسی؛ دانشگاه تهران؛ حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-07-15T07:47:22+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره حضوری آموزش قراردادنویسی در شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10110 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402961768/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B199.jpg" alt="شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، روح اله خلجی، قراردادنویسی، دکتر خلجی، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-07-15T07:42:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزش آنلاین قراردادنویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10109 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402961300/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF99.jpg" alt="دکتر خلجی، روح اله خلجی، خلجی، دانشگاه تهران، قرارداد، قراردادنویسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-04T14:52:47+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره حضوری قراردادنویسی در سیرجان با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10108 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399151326/Sirjan_Contract_Khalaji_Tir99.jpg" alt="قراردادنویسی، خلجی، سیرجان، قرارداد، حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این دوره در تیرماه 1399 در شهر سیرجان با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام در این دوره به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">09131963902</font><br></div> text/html 2020-06-03T15:16:31+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در مؤسسه فرهنگ و تمدن 23 خرداد 99 http://rkz.ir/post/10107 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399068692/Englishcontract399.jpg" alt="قراردادنویسی، انگلیسی، خلجی، روح اله خلجی، متون حقوقی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center">لینک ثبت نام</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><a href="https://www.iiccfp.com/fa/leitrature-englishcontract/" target="_blank" title="کلیک کنید">https://www.iiccfp.com/fa/leitrature-englishcontract</a></font></div> text/html 2020-06-03T15:14:01+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی روح اله خلجی در دانشگاه تهران 6 تیرماه http://rkz.ir/post/10106 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8399068776/contractkhalaji499.jpg" alt="خلجی، قراردادنویسی، قرارداد، حقوق قراردادها، دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-14T18:59:21+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت روح الله خلجی در دانشگاه آریا، مزارشریف افغانستان http://rkz.ir/post/10105 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8397152192/Ariya_University.png" alt="خلجی، روح الله خلجی، دانشگاه آریا، افغانستان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-11T20:15:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مقاله اصولی روح اله خلجی درباره قانون حمایت خانواده در سایت کانون وکلای اصفهان http://rkz.ir/post/10104 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8393789742/RFamilyLawKhalajiR.jpg" alt="خلجی؛ حقوق خانواده؛ کانون وکلای اصفهان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><a href="http://isfahanbar.org/vdcebp8xijh8w.9bj.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">http://isfahanbar.org/vdcebp8xijh8w.9bj.html</font></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-03-31T13:19:41+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس آموزش زبان تخصصی حقوق در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10103 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/D39oH]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم کلاس آموزش زبان تخصصی حقوق</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بهمن و اسفند 98<br></font></div><br> text/html 2020-03-31T13:12:06+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم مجموعه تصاویر چهارمین دوره آموزش قراردادنویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10102 <div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/j4TFH]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم مجموعه تصاویر چهارمین دوره آموزش قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">18 بهمن </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">1398</font><br></div> text/html 2020-03-28T21:09:49+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اطلاعیه برگزاری کلاس مقدمه علم حقوق با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه آریا http://rkz.ir/post/10101 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بدین وسیله به اطلاع می رساند:</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلاس های ترم جدید درس مقدمه علم حقوق</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نیمسال دوم 99-98<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در " دانشگاه آریا "<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">واقع در شهر مزارشریف افغانستان</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این کلاسها در روزهای شنبه و چهاشنبه هر هفته</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بصورت مجازی و آنلاین</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از طریق دو شبکه اجتماعی گوگل میت و اینستاگرام برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دانشجویان حقوق دانشگاه آریا از طریق گوگل میت</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">و</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مخاطبان آزاد از طریق صفحه اینستاگرام می توانند این کلاس ها را دنبال کنند</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آدرس صفحه اینستاگرام</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">@at.mp2020<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شنبه ها و چهارشنبه ها</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">صبح ساعت 8</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ظهر ساعت 13 <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلاس شروع می شود<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2020-03-20T01:58:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اصول فقه http://rkz.ir/post/4004 <div align="center"><br><a href="http://rkz.ir/post/2082" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/7854070856/Radio71.png" alt="اصول فقه" width="498" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></a><br></div> text/html 2020-02-23T06:02:53+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت به زبان انگلیسی قرارداد بنویسید||| دوره آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10100 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389028592/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_98.jpg" alt="قراردادنویسی، زبان انگلیسی، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">09100799474</font></b></font><br></div> text/html 2020-02-23T05:56:02+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره ترمیک آموزش زبان تخصصی حقوق در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10099 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389028076/%D8%A8%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF_98_99.jpg" alt="متون حقوقی؛خلجی؛ دانشگاه مفید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به این شماره تماس بگیرید</font></b></div><div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">09192948053</font></b></font><br></div> text/html 2020-01-23T16:52:11+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کتاب شرکت های نفتی برای دومین بار چاپ شد http://rkz.ir/post/10098 <div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی برای دومین بار چاپ شد و به بازار نشر عرضه گردید. <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسنده: روح اله خلجی</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">چاپ اول: آبان 1394</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">چاپ دوم: آذر 1398</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">برای خرید تلفنی این کتاب به شماره های زیر تماس بگیرید</font></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">02166409422</font></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">02166486874<br></font></b></font></div><div align="right"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8385825776/Oil.jpg" alt="شرکت نفتی؛ نفت؛دکتر خلجی؛ مسئولیت مدنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-01-21T15:01:09+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی تضمین در قراردادهای دولتی؛ مدرس: دکتر خلجی؛ مرکز آموزش شرکت پشتیبانی امور دام کشور http://rkz.ir/post/10097 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">[http://www.aparat.com/v/8QIi7]</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی تضمین در قراردادهای دولتی؛</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرس: دکتر خلجی؛ مرکز آموزش شرکت پشتیبانی امور دام کشور</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برگزار شده در تاریخ 28 و 29 آبان 1398<br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2020-01-21T14:10:43+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت چهارمین دوره قراردادنویسی با تدریس دکتر خلجی در دانشگاه تهران؛ 18 بهمن 1398 http://rkz.ir/post/10096 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8385608292/khalaji_contract_11_98.jpg" alt="دکتر خلجی؛ قراردادنویسی؛ قرارداد؛ دانشگاه تهران؛ حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">چهارمین دوره قراردادنویسی در داشکده فیزیک دانشگاه تهران</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"> با تدریس دکتر روح اله خلجی برگزار می شود</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">هجدهم بهمن 1398</font></b></font><br></div> text/html 2019-12-26T18:33:01+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت برنامه جوان و نیازهای قراردادی؛ گوینده: روح اله خلجی؛ رادیو استان خراسان جنوبی http://rkz.ir/post/10095 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/7wJ3X]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برنامه جوان و نیازهای قراردادی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گوینده: روح اله خلجی؛ رادیو استان خراسان جنوبی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این برنامه در دی ماه 98 طی سه هفته متوالی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">از رادیو خراسان جنوبی پخش شد</font><br></div> text/html 2019-11-23T11:02:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم سومین دوره قراردادنویسی دکتر خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10094 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/7FcxO]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این فیلم، ده دقیقه از کلاس قراردادنویسی با تدریس روح اله خلجی است</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">که در این قسمت از کلاس،</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">درباره اعتبارات اسنادی و ماهیت تضمینی آن صحبت می شود.</font></div> text/html 2019-10-25T14:50:34+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر اولین دوره قراردادهای ملکی با تدریس دکتر روح اله خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10091 <div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans">تصاویر اولین دوره قراردادهای ملکی</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">با تدریس دکتر روح اله خلجی</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">در دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهریور 1398</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376305000/khalaji_9_.jpg" alt="روح الله خلجی؛ قراردادنویسی؛ ملک؛ دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376304984/Khalaji_1_.jpg" alt="دکتر خلجی؛ دانشگاه تهران؛ قراردادهای ملکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/10091" target="_blank" title="کلیک کنید">برای مشاهده سایر تصاویر اینجا کلیک کنید</a></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></b><br></div> text/html 2019-10-06T11:33:41+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس قراردادهای ملکی دکتر روح اله خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10089 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/XDONC]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این فیلم یک دقیقه از کلاس شش ساعته قراردادهای ملکی دکتر خلجی در دانشگاه تهران است. در این کلیپ، گفته می شود، در قرارداد اجاره به شرط تملیک، طرفین در ابتدا موجر و مستأجر هستند و پس از تسویه آخرین قسط، بایع و مشتری خواهند بود. دکتر خلجی، نظریه مستقل بودن عقد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته است. برای شرکت در کلاس های قراردادهای ملکی در دانشگاه تهران به شماره زیر تماس حاصل بفرمایید: <br></font></div><div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">09353786630</font></b></div>