حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://lawyerkhalaji.mihanblog.com 2018-06-20T15:24:01+01:00 text/html 2018-06-18T10:02:00+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت معرفی مجتمع آموزشی دادآموز http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/9009 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">معرفی مجتمع آموزشی دادآموز</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329491892/IMG_20180618_WA0000.jpg" alt="دادآموز" width="468" vspace="0" hspace="0" height="345" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-31T09:30:47+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8808 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 class="first-title" itemprop="headline"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.rkz.ir/post/8808" target="_blank" title="کلیک کنید">قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد</a></font></h1><div align="justify"><br></div><div align="justify"><p class="summary" itemprop="description"><font face="Mihan-IransansLight">نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری این قانون را از حالت آزمایشی خارج کردند.</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight">به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.</font></p></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-05-12T07:11:21+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی طرح نوین http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8450 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="3"><b><br>مجله سال 1397 <br><br>مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی طرح نوین</b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326113850/003.jpg" alt="روح اله خلجی، خلجی، طرح نوین، متون فقه" hspace="0" height="410" align="bottom" width="494" vspace="0" border="0"></font></div> text/html 2018-05-11T09:07:14+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت کلیپ آموزش تست زدن توسط روح اله خلجی http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8442 <div align="center"><br><div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/131" target="_blank" title="شبکه ویدئویی ، کلیک کنید"><font size="2" color="#003300"><b>شـــبــکـه&nbsp; ویــــدئویـی تــارنـــمــای&nbsp; مــدرســـه وکــالتــــ&nbsp; و&nbsp; تــــجــارتــــ</b></font></a><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/YpHlX]<br><br><br><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">در این کلیپ روش های تست زدن در آزمون توسط روح اله خلجی<br>در موسسه آموزش عالی طرح نوین توضیح داده می شود.<br>برای همه رشته ها قابل استفاده است. </font></b></font></div><br></div> text/html 2018-04-10T08:55:30+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت کلاس آموزش زبان عربی ویژه آزمون سردفتری http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8422 <div align="center"><br><br>[http://www.aparat.com/v/8I2ZS]<br><br><br><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.rkz.ir/post/8422" target="_blank" title="کلیک کنید">بخشی از کلاس آموزش زبان عربی ویژه آزمون سردفتری<br><font size="2"><br>مؤسسه آموزش عالی عدل - تهران<br><br>( مؤسسه طرح نوین اندیشه )<br></font><br>مدرس: روح اله خلجی <br><font size="2">فروردین 1397</font></a></font></b></font><br></div> text/html 2018-03-29T03:38:48+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/5656 <div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8223157542/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="مسئولیت مدنی" align="right" width="164" vspace="0" border="0" hspace="0" height="235"><br><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">خبرگزاری مهر: </a></b><br><b>معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی<br>در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه</b><br><br></font><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">برای مشاهده متن خبر</a><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">در سایت خبرگزاری مهر اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br></font></div> text/html 2018-03-28T06:31:26+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد روح اله خلجی http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8393 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/8393" target="_blank" title="کلیک کنید">جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد روح اله خلجی<br>در رشته حقوق شرکت های تجاری<br>با موضوع مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران<br>با نگاهی به حقوق فرانسه</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/X1iby]<br><br><br>این پایان نامه در شهریور 94 دفاع شد<br>و در آبان همان سال توسط انتشارات مجد<br>به زیور چاپ آراسته گردید</font><br></div> text/html 2018-03-27T12:05:56+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC در هتل آبان مشهد برگزار شد http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/7575 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت&nbsp; مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف </font></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.</font></font></b></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></b></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305931968/photo_2017_09_09_11_58_57.jpg" alt="خلجی، قرارداد" align="bottom" width="495" vspace="0" border="0" hspace="0" height="330"></font></font></b></font></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2018-03-26T04:55:22+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت راهنمای شرکت در آزمون آیلتس http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/6000 <div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br>راهنمای شرکت در آزمون آیلتس<br>IELTS<br><br>به قلم روح اله خلجی<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8289953518/IELTS.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید" align="bottom" width="138" vspace="0" border="0" hspace="0" height="32"></a><br><br></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight">چاپ شده در:<br>فصلنامه قانون، شماره 12 ، پائیز 1395<br>صص 29 تا 34</font><font face="Mihan-IransansLight"><font size="1"><br></font></font></b></font></div> text/html 2018-03-25T04:47:38+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت دوره مدیریت قراردادها؛ مؤسسه مدیریت پاکستان http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/5959 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://www.rkz.ir/post/5959" target="_blank" title="کلیک کنید">دوره مدیریت قراردادها</a></font><br><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">مؤسسه مدیریت پاکستان<br><b><a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">Pakistan Institute of Management PIM</a></b><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">شعبه لاهور</font><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کشور جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 1947 میلادی تاسیس گردید. دولت پاکستان برای تربیت مدیران خود یک مؤسسه آموزش عالی را زیر نظر وزارت صنایع این کشور در سال 1954 میلادی راه اندازی کرد. <a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">مؤسسه مدیریت پاکستان</a> در سه شهر لاهور، کراچی و اسلام آباد شعبه دارد که دفتر مرکزی آن در کراچی است.<br>این نهاد آموزش عالی که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی دولتی در پاکستان است در رشته های مختلف دوره های مدیریتی برگزار می کند. تصمیم گرفتم برای آشنائی با آئین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دوره مدیریت قراردادها را بگذرانم. آنچه در این دوره آموزشی تدریس شد بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1872 بود.<br><br></font><div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" alt="Rouhollah Khalaji, Pakistan Istitute of Management" hspace="0" height="361" align="bottom" width="505" vspace="0" border="0"></a></div></div></div> text/html 2018-03-24T03:51:13+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012 http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/5000 <a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/8193336092/665740978175876.JPG" alt="Oman,عمان" align="right" width="161" vspace="0" border="0" hspace="0" height="167"></font><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012</font></b></font></font></div></a><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2">نویسنده : روح اله خلجی</font></b></a></font><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>چاپ شده در: فصلنامه علمی فرهنگی قانون<br>شماره هشتم، بهار 1394<br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>صفحات 59-58<br></b></font></div></div><b><br>توجه: برای نقل مطلب، لطفا به فصلنامه قانون ارجاع دهید.<br><br></b><br><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8266998300/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="دانلود" align="bottom" width="139" vspace="0" border="0" hspace="0" height="39"></a></div><br><div align="justify"><font size="2"><a href="http://www.rkz.ir/extrapage/asarehoghooghi/" target="_blank" title="کلیک کنید">روح الله خلجی</a> در پی سفرش به عمان و پس از بازدید از " <i>مجلس الشئون الإداریه للقضاء</i> " (وزارت دادگستری) و دیدار با نائب رئیس اداره محاکم عمان ، <i>قاضی سیف عبدالله الحوسنی</i>، با جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، پیرامون نظام قضائی عمان در یک یادداشت کوتاه،&nbsp; اینگونه می نویسد: </font><br></div><br><div align="justify"><ul><li><font size="2">جایگاه سلطان قابوس در نظام سیاسی و حقوقی عمان</font></li><li><font size="2">تفکیک قوا در سلطنت عمان</font></li><li><font size="2">انتقال وزارت دادگستری از قوه مجریه به قوه قضائیه در سال 2012<br></font></li><li><font size="2">درجات دادگاهها و ساختار درونی آنها</font></li><li><font size="2">صلاحیت حقوقی و کیفری دادگاههای عمان</font></li><li><font size="2">مجلس الاعلی للقضاء : نهاد سیاست گذاری قضائی و اداری قوه قضائیه</font></li><li><font size="2">دیوان عالی کشور عمان</font></li><li><font size="2">شرائط ارتقاء رتبه قضات<br></font></li></ul></div><br><div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br><font size="2"></font><br></div> </a> text/html 2018-03-23T03:30:12+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/4242 <div align="center"><br><font size="2"><br><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">یادداشت روح الله خلجی در سایت باشگاه خبرنگاران صدا و سیما<br>به مناسبت درگذشت استاد دکتر کاتوزیان:<br><br><br><b>دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها/</b></font></a><br><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2"><b>کاتوزیان غروب نکرده است/</b></font></a><br></font><b><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">کاتوزیان؛ پدری که شالوده نظام حقوقی و قضایی ایران را پی‌ریزی کرد</font></a></b><br><br><br><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4966905/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">برای مشاهده مطلب در سایت باشگاه خبرنگاران اینجا کلیک کنید</font></a><br><br><br><br><br></div> text/html 2018-03-22T03:24:35+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/5666 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a><br><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="3">نخستین مقاله علمی پیرامون جرائم نفتی:<br><br>درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران</font><br><br>نویسنده: روح اله خلجی<br><br><br>چاپ شده در: فصلنامه علمی تخصصی مجد، شماره 33 ، تابستان 1394<br>از صفحه 23 تا 41<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8223188842/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید دانلود کنید" hspace="0" height="35" align="bottom" width="125" vspace="0" border="0"></a><br><br></font><div align="justify"><font size="2">توضیح نویسنده: این مقاله در ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در فروردین 1393 برای چاپ ، داوری و تأیید شد و در سرفصل شماره 111 ( اردیبهشت 1393 ) این ماهنامه قرار گرفت اما مقاله در حین چاپ به دستور سردبیر وقت این نشریه، حذف شد. اما مجددا داوری شد و موفق به دریافت نامه تأییدیه چاپ از مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت گردید. برای مشاهده نامه <a href="http://www.rkz.ir/post/4070" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید.<br>سرانجام این مقاله در نشریه اکتشاف و تولید به چاپ نرسید و در فصلنامه علمی تخصصی مجد منتشر گردید.</font><br></div><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8223189468/majd.jpg" alt="نفت و گاز" hspace="0" height="637" align="bottom" width="445" vspace="0" border="0"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/5252" target="_blank" title="کلیک کنید"></a></div> text/html 2018-03-21T01:58:20+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت اصول فقه http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/4004 <div align="center"><br><a href="http://rkz.ir/post/2082" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/7854070856/Radio71.png" alt="اصول فقه" align="bottom" width="498" vspace="0" border="0" hspace="0" height="265"></a><br></div> text/html 2018-03-19T09:31:45+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت برنامه سخنرانی های آقای دکتر محمد جواد پهلوان http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8510 <div align="center"><br><br><br><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">برنامه سخنرانی های آقای دکتر محمد جواد پهلوان<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8326696376/IMG_20180518_123135_191.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326696376/IMG_20180518_123135_191.jpg" alt="تجارت جهانی" width="500" vspace="0" hspace="0" height="401" border="0" align="bottom"></a><br><br><br></font></b></div> text/html 2018-03-19T09:06:56+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت کلاس متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد با تدریس روح اله خلجی قسمت دوم http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8420 <br><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/eCDV4]</div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/8420" target="_blank" title="کلیک کنید">کلاس متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد<br>با تدریس روح اله خلجی قسمت دوم<br>مؤسسه طرح نوین اندیشه<br>تهران</a></font></font></div> text/html 2018-03-19T08:58:44+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت کلاس متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد با تدریس روح اله خلجی قسمت اول http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8415 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>[http://www.aparat.com/v/yCEmb]<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/8415" target="_blank" title="کلیک کنید">کلاس متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد<br>با تدریس روح اله خلجی قسمت اول<br>مؤسسه طرح نوین اندیشه<br>تهران</a></font></font></div> text/html 2018-02-16T03:44:27+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس متون حقوقی با تدریس روح اله خلجی در مؤسسه آموزش عالی عدل http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8414 <div align="center"><br><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/OX5fF]<br><br><br><a href="http://www.rkz.ir/post/8414" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم کلاس متون حقوقی با تدریس روح اله خلجی<br>در مؤسسه آموزش عالی عدل</font></b></a><a href="http://www.rkz.ir/post/8414" target="_blank" title="کلیک کنید"><br></a></div> text/html 2018-02-04T07:21:54+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت کلاس درس زبان تخصصی حقوق روح اله خلجی در مرکز زبان تهران http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8387 <div align="center"><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/8387" target="_blank" title="کلیک کنید">کلاس درس زبان تخصصی حقوق روح اله خلجی در مرکز زبان تهران</a></font></b><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/iKIAe]</div> text/html 2017-12-18T16:30:56+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت توصیه نامه دکتر عبدالحسین شیروی http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8118 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توصیه نامه دکتر عبدالحسین شیروی<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عضو هیئت علمی دانشگاه تهران<br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این توصیه نامه در سال 1394</font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس حضور روح اله خلجی در کلاس های حقوق نفت و گاز و <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">داوری تجاری در نیم سال تحصیلی 94-93 صادر شده است</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8314618984/Dr_Shiravi_Referrence_Letter.jpg" alt="Rouhollah Khalaji" align="bottom" width="433" vspace="0" hspace="0" height="594" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div></div> text/html 2017-12-18T16:28:57+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت توصیه نامه علمی دکتر سیر اله مرادی http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8134 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توصیه نامه دکتر سیر اله مرادی<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد<br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این توصیه نامه در سال 1394</font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس فعالیت های کلاسی<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">روح اله خلجی صادر شده است</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8314618826/Dr_Moradi_Reference_Letter.jpg" alt="Rouhollah Khalaji" align="bottom" width="470" vspace="0" hspace="0" height="663" border="0"></font></div></div> text/html 2017-12-18T16:24:40+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت توصیه نامه علمی دکتر کورش کاویانی http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8124 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توصیه نامه دکتر کورش کاویانی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی</font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این توصیه نامه در مهرماه 1394</font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس مطالعه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;صادر شده است</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8314618492/Dr_Kaviani_Reference_Letter.jpg" alt="Rouhollah Khalaji" align="bottom" width="451" vspace="0" hspace="0" height="631" border="0"></font></div> text/html 2017-10-04T06:29:57+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت Contracts Management http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/7337 <div align="center"><br><br>[http://www.aparat.com/v/fRKyM]<br><br><br><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">اعطای مدرک مدیریت قراردادها در مؤسسه مدیریت پاکستان<br><br></font></b><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">مؤسسه مدیریت پاکستان با 70 سال سابقه ، قدیمی ترین مؤسسه دولتی این کشور است که تا کنون هزاران مدیر را در رشته های مختلف در منطقه جنوب آسیا تربیت نموده است. روح اله خلجی پس از گذراندن یک دوره کوتاه مدت با عنوان مدیریت قراردادها موفق به دریافت گواهینامه این دوره گردید. این دوره که مربوط به تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی بود بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1878 ، در شهر لاهور برگزار شد. </font></div><br></div> text/html 2017-10-04T06:27:26+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت گواهینامه قراردادهای EPC ، خانه عمران تهران http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/6666 <div align="center"><br><br><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">گواهینامه قراردادهای EPC</font></b><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8295937434/EPCC.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295937434/EPCC.jpg" alt="قرارداد، EPC" width="505" vspace="0" hspace="0" height="356" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2017-10-04T06:20:28+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت BOT گواهینامه پایان دوره قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال ؛ مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با تدریس استاد دکتر عبدالحسین شیروی http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/7000 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br><b><font size="4">گواهینامه پایان دوره قراردادهای BOT</font></b><br><br><b>&nbsp;با تدریس استاد دکتر عبدالحسین شیروی</b><br><br>صادره از: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف<br>سال 1393<br></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295054834/BOT_certificate.jpg" alt="Rouhollah Khalaji, روح اله خلجی" width="507" vspace="0" hspace="0" height="378" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-10-04T05:25:44+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت مقاله علمی : منشأ و مبانی حقوق ناشی از علائم تجاری http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/5800 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><a href="http://www.rkz.ir/post/5800" target="_blank" title="کلیک کنید"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">منشأ و مبانی حقوق ناشی از علائم تجاری</font></font></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">نویسندگان:</font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>روح اله خلجی</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="1">کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری، دانشگاه شهرکرد</font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="1"></font><br></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">فاطمه بشارتی گیوی</font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="1">کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی</font></b><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8266992626/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید دانلود کنید" width="155" vspace="0" hspace="0" height="37" border="0" align="bottom"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چاپ شده در:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فصلنامه حقوقی مجد - شماره 36 - بهار 1395<br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:8.0pt;text-align: center;line-height:107%" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="2">صص 131 تا 144</font></b></font><br></p></div> text/html 2017-10-03T09:04:48+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت معرفی کتاب ها و دوره های آموزشی آقای محمد جواد پهلوان http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8119 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><a href="http://www.rkz.ir/post/8119" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">معرفی کتاب ها و دوره های آموزشی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">آقای محمد جواد پهلوان</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دانشجوی دکتری حقوق بین الملل</font></div></a><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-10-02T19:45:49+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت آغاز دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مؤسسه طرح نوین http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/8384 <div align="center"><br><div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8318126368/photo_2018_01_30_18_53_15.jpg" alt="مؤسسه طرح نوین، متون حقوقی، کارشناسی ارشد، روح اله خلجی" align="bottom" width="498" vspace="0" border="0" hspace="0" height="704"></div><br><br><br></div> text/html 2017-09-24T09:03:41+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت ثبت نام آزمون وکالت http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/7670 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">داوطلب گرامی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام آزمون وکالت 96 <a href="http://register2.sanjesh.org/rgkanoonv96/" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا </a>کلیک کنید</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-09-23T12:32:41+01:00 lawyerkhalaji.mihanblog.com مدرسه وکالت و تجارت قانون روابط موجر و مستأجر http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/post/7833 <div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans">قانون روابط موجر و مستأجر</font></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://www.ghanoonbaz.com/anavin/ejareh/ejareh.htm" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید</font></font></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"></font><br></font></b></font></div><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b></font>