حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://rkz.ir 2020-07-13T20:13:06+01:00 text/html 2020-06-04T10:22:47+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره حضوری قراردادنویسی در سیرجان با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10108 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399151326/Sirjan_Contract_Khalaji_Tir99.jpg" alt="قراردادنویسی، خلجی، سیرجان، قرارداد، حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این دوره در تیرماه 1399 در شهر سیرجان با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام در این دوره به شماره زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">09131963902</font><br></div> text/html 2020-06-03T10:46:31+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی در مؤسسه فرهنگ و تمدن 23 خرداد 99 http://rkz.ir/post/10107 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399068692/Englishcontract399.jpg" alt="قراردادنویسی، انگلیسی، خلجی، روح اله خلجی، متون حقوقی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center">لینک ثبت نام</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><a href="https://www.iiccfp.com/fa/leitrature-englishcontract/" target="_blank" title="کلیک کنید">https://www.iiccfp.com/fa/leitrature-englishcontract</a></font></div> text/html 2020-06-03T10:44:01+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی روح اله خلجی در دانشگاه تهران 6 تیرماه http://rkz.ir/post/10106 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8399068776/contractkhalaji499.jpg" alt="خلجی، قراردادنویسی، قرارداد، حقوق قراردادها، دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-14T14:29:21+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت روح الله خلجی در دانشگاه آریا، مزارشریف افغانستان http://rkz.ir/post/10105 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8397152192/Ariya_University.png" alt="خلجی، روح الله خلجی، دانشگاه آریا، افغانستان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-11T15:45:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مقاله اصولی روح اله خلجی درباره قانون حمایت خانواده در سایت کانون وکلای اصفهان http://rkz.ir/post/10104 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8393789742/RFamilyLawKhalajiR.jpg" alt="خلجی؛ حقوق خانواده؛ کانون وکلای اصفهان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><a href="http://isfahanbar.org/vdcebp8xijh8w.9bj.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">http://isfahanbar.org/vdcebp8xijh8w.9bj.html</font></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-03-31T08:49:41+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس آموزش زبان تخصصی حقوق در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10103 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/D39oH]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم کلاس آموزش زبان تخصصی حقوق</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بهمن و اسفند 98<br></font></div><br> text/html 2020-03-31T08:42:06+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم مجموعه تصاویر چهارمین دوره آموزش قراردادنویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10102 <div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/j4TFH]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم مجموعه تصاویر چهارمین دوره آموزش قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">18 بهمن </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">1398</font><br></div> text/html 2020-03-28T16:39:49+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اطلاعیه برگزاری کلاس مقدمه علم حقوق با تدریس روح اله خلجی در دانشگاه آریا http://rkz.ir/post/10101 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بدین وسیله به اطلاع می رساند:</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلاس های ترم جدید درس مقدمه علم حقوق</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نیمسال دوم 99-98<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در " دانشگاه آریا "<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">واقع در شهر مزارشریف افغانستان</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این کلاسها در روزهای شنبه و چهاشنبه هر هفته</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بصورت مجازی و آنلاین</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از طریق دو شبکه اجتماعی گوگل میت و اینستاگرام برگزار می شود</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دانشجویان حقوق دانشگاه آریا از طریق گوگل میت</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">و</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مخاطبان آزاد از طریق صفحه اینستاگرام می توانند این کلاس ها را دنبال کنند</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آدرس صفحه اینستاگرام</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">@at.mp2020<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شنبه ها و چهارشنبه ها</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">صبح ساعت 8</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ظهر ساعت 13 <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلاس شروع می شود<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2020-03-19T22:28:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اصول فقه http://rkz.ir/post/4004 <div align="center"><br><a href="http://rkz.ir/post/2082" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/7854070856/Radio71.png" alt="اصول فقه" width="498" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></a><br></div> text/html 2020-02-23T02:32:53+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت به زبان انگلیسی قرارداد بنویسید||| دوره آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10100 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389028592/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_98.jpg" alt="قراردادنویسی، زبان انگلیسی، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">09100799474</font></b></font><br></div> text/html 2020-02-23T02:26:02+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره ترمیک آموزش زبان تخصصی حقوق در دانشگاه مفید با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10099 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389028076/%D8%A8%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF_98_99.jpg" alt="متون حقوقی؛خلجی؛ دانشگاه مفید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام به این شماره تماس بگیرید</font></b></div><div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">09192948053</font></b></font><br></div> text/html 2020-01-23T13:22:11+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کتاب شرکت های نفتی برای دومین بار چاپ شد http://rkz.ir/post/10098 <div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی برای دومین بار چاپ شد و به بازار نشر عرضه گردید. <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسنده: روح اله خلجی</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">چاپ اول: آبان 1394</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">چاپ دوم: آذر 1398</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">برای خرید تلفنی این کتاب به شماره های زیر تماس بگیرید</font></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">02166409422</font></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">02166486874<br></font></b></font></div><div align="right"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8385825776/Oil.jpg" alt="شرکت نفتی؛ نفت؛دکتر خلجی؛ مسئولیت مدنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-01-21T11:31:09+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی تضمین در قراردادهای دولتی؛ مدرس: دکتر خلجی؛ مرکز آموزش شرکت پشتیبانی امور دام کشور http://rkz.ir/post/10097 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">[http://www.aparat.com/v/8QIi7]</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی تضمین در قراردادهای دولتی؛</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرس: دکتر خلجی؛ مرکز آموزش شرکت پشتیبانی امور دام کشور</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برگزار شده در تاریخ 28 و 29 آبان 1398<br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2020-01-21T10:40:43+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت چهارمین دوره قراردادنویسی با تدریس دکتر خلجی در دانشگاه تهران؛ 18 بهمن 1398 http://rkz.ir/post/10096 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8385608292/khalaji_contract_11_98.jpg" alt="دکتر خلجی؛ قراردادنویسی؛ قرارداد؛ دانشگاه تهران؛ حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">چهارمین دوره قراردادنویسی در داشکده فیزیک دانشگاه تهران</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"> با تدریس دکتر روح اله خلجی برگزار می شود</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">هجدهم بهمن 1398</font></b></font><br></div> text/html 2019-12-26T15:03:01+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت برنامه جوان و نیازهای قراردادی؛ گوینده: روح اله خلجی؛ رادیو استان خراسان جنوبی http://rkz.ir/post/10095 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/7wJ3X]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">برنامه جوان و نیازهای قراردادی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گوینده: روح اله خلجی؛ رادیو استان خراسان جنوبی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این برنامه در دی ماه 98 طی سه هفته متوالی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">از رادیو خراسان جنوبی پخش شد</font><br></div> text/html 2019-11-23T07:32:32+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم سومین دوره قراردادنویسی دکتر خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10094 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/7FcxO]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این فیلم، ده دقیقه از کلاس قراردادنویسی با تدریس روح اله خلجی است</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">که در این قسمت از کلاس،</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">درباره اعتبارات اسنادی و ماهیت تضمینی آن صحبت می شود.</font></div> text/html 2019-10-25T11:20:34+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر اولین دوره قراردادهای ملکی با تدریس دکتر روح اله خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10091 <div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Iransans">تصاویر اولین دوره قراردادهای ملکی</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">با تدریس دکتر روح اله خلجی</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">در دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهریور 1398</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376305000/khalaji_9_.jpg" alt="روح الله خلجی؛ قراردادنویسی؛ ملک؛ دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376304984/Khalaji_1_.jpg" alt="دکتر خلجی؛ دانشگاه تهران؛ قراردادهای ملکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/10091" target="_blank" title="کلیک کنید">برای مشاهده سایر تصاویر اینجا کلیک کنید</a></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></b><br></div> text/html 2019-10-06T08:03:41+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت فیلم کلاس قراردادهای ملکی دکتر روح اله خلجی در دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10089 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/XDONC]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این فیلم یک دقیقه از کلاس شش ساعته قراردادهای ملکی دکتر خلجی در دانشگاه تهران است. در این کلیپ، گفته می شود، در قرارداد اجاره به شرط تملیک، طرفین در ابتدا موجر و مستأجر هستند و پس از تسویه آخرین قسط، بایع و مشتری خواهند بود. دکتر خلجی، نظریه مستقل بودن عقد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته است. برای شرکت در کلاس های قراردادهای ملکی در دانشگاه تهران به شماره زیر تماس حاصل بفرمایید: <br></font></div><div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">09353786630</font></b></div> text/html 2019-09-13T20:29:17+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ معرفی محتوای دوره آموزشی ابعاد حقوقی تنظیم قراردادهای ملکی با تدریس دکتر خلجی http://rkz.ir/post/10082 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/LKOad]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای ثبت نام در دوره های قراردادنویسی دکتر روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به شماره زیر تماس حاصل فرمایید</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>09353786630</b></font><br></div> text/html 2019-09-09T19:00:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت لینک کانال تلگرامی مدرسه وکالت و تجارت http://rkz.ir/post/10073 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لینک کانال تلگرامی مدرسه وکالت و تجارت</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای ورود به کانال به لینک زیر مراجعه کنید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://t.me/vekalattejarat" target="_blank" title="کلیک کنید">https://t.me/vekalattejarat</a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">نظرات و سؤالات حقوقی خود را در بخش نظرات این پست قرار دهید</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">شماره موبایل روح اله خلجی، جهت ارتباط تلفنی و تلگرامی</font></b></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b>09353786630</b></font><br></div> text/html 2019-09-02T13:08:25+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ: آموزش اصول فقه در یک دقیقه، استاد روح اله خلجی، حکومت قاعده لاضرر http://rkz.ir/post/10075 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/yhHTS]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">آموزش اصول فقه در یک دقیقه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">استاد: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">مبحث: حکومت قاعده فقهی لاضرر بر سایر ادله</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-02T12:08:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت آموزش اصول فقه مبحث تعارض ادله به روش نموداری و نوین، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10037 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>آموزش اصول فقه مبحث تعارض ادله به روش نموداری و نوین</font></b><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/4iBwZ]<br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس: روح اله خلجی</b><br><br>مؤسسه طرح نوین<br></font><br></div> text/html 2019-09-02T10:04:42+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت آموزش اصول فقه آزمون وکالت در یک دقیقه: مدرس: روح اله خلجی؛ مبحث انقیاد و تجری http://rkz.ir/post/10076 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/kOwrm]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">آموزش اصول فقه در یک دقیقه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مؤسسه طرح نوین اندیشه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مبحث: تفاوت انقیاد با تجری</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-02T06:45:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ تصویری تدریس اصول فقه آزمون وکالت، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10035 <div align="center"><br><br>[http://www.aparat.com/v/pgCTh]<br><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br>بودجه بندی سؤالات اصول فقه آزمون وکالت</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مؤسسه طرح نوین اندیشه</font><br></div> text/html 2019-08-31T07:54:55+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر دومین دوره آموزشی قراردادنویسی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛ اردیبهشت 1398 http://rkz.ir/post/10071 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8360886100/_1.jpg" alt="خلجی، قرارداد، دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصاویر دومین دوره آموزشی قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛ اردیبهشت 98<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-31T03:46:50+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ دوره آموزش مقاله نویسی در دانشگاه تهران با تدریس روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10069 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلیپ دوره آموزش مقاله نویسی در دانشگاه تهران</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">با تدریس روح اله خلجی</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/CLZD3]</div><br><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">دوره مقاله نویسی در دانشگاه تهران؛ با تدریس روح اله خلجی برگزار شد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این کلیپ قسمتی از دوره آموزشی است که خلجی روش شناسی مطالعات حقوق تطبیقی را بیان می کند. به گفته او یک نویسنده حقوقی قبل از آغاز پژوهش، باید بداند که از کدام راه می تواند موضوع مقاله را بشناسد. این همان متدولوژی حقوقی است. او در ادامه یک مثال از مطالعات تطبیقی ارائه می دهد و می گوید در سالهای اخیر حقوقدانان تطبیقی غربی نگاه خود را به روش شناسی پژوهش، تغییر داده اند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></font></b></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><div align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در انتهای دوره، تنها به اشخاصی گواهی اعطاء شد که توانستند یک مقاله آکادمیک بنویسند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></div> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2019-08-31T01:26:55+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر دوره آموزشی قراردادنویسی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10048 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصاویر دوره آموزشی قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350954018/khalaji_3_.jpg" alt="خلجی،حقوق،قرارداد،دانشگاه تهران،روح اله خلجی،آموزش" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-08-30T23:35:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC در هتل آبان مشهد برگزار شد http://rkz.ir/post/7575 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت&nbsp; مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف </font></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.</font></font></b></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></b></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305931968/photo_2017_09_09_11_58_57.jpg" alt="خلجی، قرارداد" width="495" vspace="0" hspace="0" height="330" border="0" align="bottom"></font></font></b></font></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2019-08-30T16:17:38+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره مدیریت قراردادها؛ مؤسسه مدیریت پاکستان http://rkz.ir/post/5959 <div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.rkz.ir/post/5959" target="_blank" title="کلیک کنید">دوره مدیریت قراردادها</a></font><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">[http://www.aparat.com/v/fRKyM]</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">مؤسسه مدیریت پاکستان<br><b><a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">Pakistan Institute of Management PIM</a></b><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">شعبه لاهور</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">کشور جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 1947 میلادی تاسیس گردید. دولت پاکستان برای تربیت مدیران خود یک مؤسسه آموزش عالی را زیر نظر وزارت صنایع این کشور در سال 1954 میلادی راه اندازی کرد. <a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">مؤسسه مدیریت پاکستان</a> در سه شهر لاهور، کراچی و اسلام آباد شعبه دارد که دفتر مرکزی آن در کراچی است.<br>این نهاد آموزش عالی که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی دولتی در پاکستان است در رشته های مختلف دوره های مدیریتی برگزار می کند. تصمیم گرفتم برای آشنائی با آئین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دوره مدیریت قراردادها را بگذرانم. آنچه در این دوره آموزشی تدریس شد بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1872 بود.<br><br></font><div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" alt="Rouhollah Khalaji, Pakistan Istitute of Management" width="505" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0" align="bottom"></a></div></div></div> text/html 2019-08-28T23:31:10+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت از نظر اصول دموکراسی و دادرسی عادلانه، کانون وکلا تنها مرجع صدور پروانه وکالت است http://rkz.ir/post/10074 <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">⚖ از نظر اصول دموکراسی و دادرسی عادلانه، کانون وکلا تنها مرجع صدور پروانه وکالت است.<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font> </div><div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> ✍ نوشته: روح اله خلجی <br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> ⚜ اصل تساوی سلاح در دادرسی عادلانه اقتضاء می کند کسی از متهم یا خوانده در مقابل قاضی که نماینده حاکمیت است دفاع کند که برخواسته از یک نهاد مدنی باشد.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> اصلا عاقلانه و منطقی نیست که وکیل از طرف یک نهاد حاکمیتی انتخاب شود تا از متهم در مقابل یک نماینده دیگر حاکمیت (قاضی) دفاع کند. این یعنی تضییع و پایمال کردن حق متهم. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک سیستم دادرسی عادلانه داشته باشیم باید وکیل را با قدرت مردم انتخاب کنیم و راهی دادگاه نماییم نه با قدرت حاکمیت.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> هر نهاد غیر مدنی و غیر مردمی که مجوز وکالت صادر کند خلاف اصل دادرسی عادلانه عمل کرده است و این امر خلاف فلسفه حق دفاع متهم می باشد.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> قاضی نماینده حاکمیت است، بنابراین سلاح اعمال قدرت در دست اوست. حال فرض کنید کسی در مقابل قاضی از متهم دفاع کند که قدرتش را دقیقا مانند قاضی از حکومت گرفته باشد. در این صورت می دانید چه تراژدی رخ می دهد؟ <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> اراده حاکمیت، متهم را با ابزار قاضی و وکیل قیچی می کند!<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به همین دلیل است که نهاد وکالت در تمام کشورها یک نهاد مردمی است و نباید متصل به حاکمیت باشد. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> حال در این میان اگر یک عده صرفا به بهانه اینکه طبق قانون اساسی همه می توانند وکیل بشوند! مخالف ظرفیت پذیرش وکالت باشند، در حقیقت با فلسفه دادرسی عادلانه مخالفت کرده اند.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> اینکه در ایران نهادی مانند مرکز مشاوران که بطور مستقیم زیر مجموعه قوه قضاییه است اقدام به صدور پروانه وکالت می کند، امری کاملا در تضاد با فلسفه حق دفاع متهم می باشد.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دفاع از متهم باید از سوی یک نهاد غیر حکومتی صورت گیرد تا وکیل درگیر ملاحاظات حکومتی نشود. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> @vekalattejarat<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> وکیلی که با اراده حاکمیت، صلاحیت وکالت پیدا کند نمی تواند متهم را که جزئی از مردم است تبرئه نماید.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> حاکمیت صرفا می تواند محاکمه و مجازات کند و اگر در امر دفاع دخالت کند بدین معناست که اصول دموکراسی را رعایت نکرده است. <br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دموکراسی می گوید اراده جامعه باید در روند دادرسی دخالت داشته باشد. وقتی قدرت مردمی را از وکیل بگیریم تمام فرایند دادرسی در دست حاکمیت خواهد بود و متهم تنها و بدون دفاع خواهد ماند.<br></font> </div> <div dir="auto" style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; color: black;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> در آخر به عنوان یک علاقمند به مباحث فلسفه حقوق باید بگویم که اعطای پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه بدین معناست که حاکمیت هم قضاوت می کند هم دفاع می کند و هم متهم را محکوم می کند و در پایان نیز مجازات می کند!!!<br></font> </div> <font size="2" face="Mihan-Iransans"> آیا این، دموکراسی و دادرسی عادلانه است؟؟؟/مدرسه وکالت و تجارت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک ارجاع به منبع:<a href="http://www.rkz.ir/post/10074" target="_blank" title="کلیک کنید"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">http://www.rkz.ir/post/10074</font></div></a></font></div>