حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business www.rkz.ir ----------------------------- سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ---------- آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است. این تارنما را ایجاد نمودم تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم. لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد. تجارت پایه و اساس سعادت و خوشبختی هر جامعه است. محمد بن عبدالله (ص) فرمود : «اگر نان نبود، ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم». تجارت را برگزیدم تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد. روح الله خـلـجی ---------- Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran Rouhollah KHALAJI Avocat et conseiller juridique http://rkz.ir 2019-04-20T18:55:39+01:00 text/html 2019-04-20T14:10:52+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزش مقاله نویسی با تدریس روح اله خلجی و با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10057 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش مقاله نویسی با تدریس روح اله خلجی</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> و با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">زمان برگزاری: پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">تلفن تماس جهت ثبت نام:</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">09037235379</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8358043518/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_98.jpeg" alt="خلجی، روح اله خلجی، روح الله خلجی، دانشگاه تهران، مقاله، مقاله نویسی، دوره آموزشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2019-03-28T06:10:37+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی تنظیم قراردادهای لیسانس (مجوز بهره برداری)؛دانشگاه تهران؛مدرس:روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10054 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8354577200/IMG_20190307_214547_969.jpg" alt="روح اله خلجی،قراردادها،آموزش قرارداد،قرارداد لیسانس،دانشگاه تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2019-03-27T06:49:43+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزش مقاله نویسی در دانشگاه تهران؛ مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10052 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354575868/IMG_20190307_214540_723.jpg" alt="مقاله،خلجی،روح اله خلجی، آموزش مقاله نویسی، پایان نامه نویسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">زمان برگزاری دوره: 12 اردیبهشت 1398</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">دانشگاه تهران</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">از ساعت 2 تا 8 عصر</font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-03-26T06:04:21+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مشاوران آموزشگاه مجازی مؤسسه طرح نوین اندیشه؛ ویژه آزمون وکالت (آموزش رایگان) http://rkz.ir/post/10053 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354576876/IMG_20190307_214321_873.jpg" alt="حقوق،وکالت،خلجی،ترابیان،طرح نوین، اصول فقه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-03-25T01:25:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت پیام یکی از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکالت 97 راجع به کتاب اصول فقه مهارتی http://rkz.ir/post/10056 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354621292/IMG_20190307_214333_633.jpg" alt="اصول فقه،آزمون وکالت، اصول فقه مهارتی،وکیل، خلجی،کتاب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لینک خرید کتاب اصول فقه مهارتی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/extrapage/osoulfeqh" target="_blank" title="کلیک کنید">http://www.rkz.ir/extrapage/osoulfeqh</a></font></b></div> text/html 2019-03-24T11:56:55+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت تصاویر دوره آموزشی قراردادنویسی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران http://rkz.ir/post/10048 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصاویر دوره آموزشی قراردادنویسی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مدرس: روح اله خلجی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350954018/khalaji_3_.jpg" alt="خلجی،حقوق،قرارداد،دانشگاه تهران،روح اله خلجی،آموزش" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-03-24T02:01:45+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی آزمون های زبان: آیلتس، یوتپت، ای پی تی، ام اس آر تی http://rkz.ir/post/10051 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8352582826/آزمون_های_زبان.jpg" alt="خلجی،روح اله خلجی، آموزش زبان، آیلتس، کلاس زبان،آزمون ربان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">برای ثبت نام به این شماره تماس بگیرید</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-IransansLight">02188986277</font></b></font><br></div> text/html 2019-03-23T17:38:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت آموزش اصول فقه مبحث تعارض ادله به روش نموداری و نوین، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10037 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>آموزش اصول فقه مبحث تعارض ادله به روش نموداری و نوین</font></b><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/4iBwZ]<br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس: روح اله خلجی</b><br><br>مؤسسه طرح نوین<br></font><br></div> text/html 2019-03-23T13:15:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ تصویری تدریس اصول فقه آزمون وکالت، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10035 <div align="center"><br><br>[http://www.aparat.com/v/pgCTh]<br><br><br><br></div> text/html 2019-03-23T00:36:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مقاله " قانون قراردادهای جدید فرانسه " ؛ ترجمه روح اله خلجی http://rkz.ir/post/9393 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><a href="http://www.rkz.ir/post/9393" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5">&nbsp;قانـون قـراردادهای جـدید فـرانسه</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5"></font><br></font></b></div></a><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: سولین روان</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">دانشیار دپارتمان حقوق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">مترجم: روح اله خلجی</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">این مقاله در سایت حقوقی اختبار نمایه شده است</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf" target="_blank" title="کلیک کنید">برای دانلود مقاله از سایت اختبار اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/file/8332212276/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید">برای دانلود مقاله از سایت مدرسه وکالت و تجارت اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>لینک ارجاع به منبع: </b></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://www.ekhtebar.com/?p=39448">www.ekhtebar.com/?p=39448 </a><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>لینک ارجاع به منبع: </b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp; <a href="http://www.rkz.ir/post/9393" target="_blank" title="کلیک کنید">www.rkz.ir/post/9393</a></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332249618/1234.jpg" alt="خلجی، فرانسه، حقوق" width="508" vspace="0" hspace="0" height="382" border="0" align="bottom"><br><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></div> text/html 2019-03-22T19:37:18+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلیپ تصویری توضیحات روح اله خلجی در رابطه با آزمون ال ست LSAT http://rkz.ir/post/9090 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">[http://www.aparat.com/v/kXLA7]</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلیپ تصویری توضیحات روح اله خلجی</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در رابطه با آزمون ال ست LSAT<br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">برای مطالعه یادداشت روح اله خلجی پیرامون آزمون ال ست <a href="http://www.rkz.ir/post/1200" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید.</font><br></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2019-03-22T14:38:48+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه http://rkz.ir/post/5656 <div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8223157542/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="مسئولیت مدنی" width="164" vspace="0" hspace="0" height="235" border="0" align="right"><br><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">خبرگزاری مهر: </a></b><br><b>معرفی کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی<br>در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه</b><br><br></font><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">برای مشاهده متن خبر</a><br><a href="http://www.mehrnews.com/news/2980151/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید">در سایت خبرگزاری مهر اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br></font></div> text/html 2019-03-22T12:31:26+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد روح اله خلجی http://rkz.ir/post/8393 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/8393" target="_blank" title="کلیک کنید">جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد روح اله خلجی<br>در رشته حقوق شرکت های تجاری<br>با موضوع مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران<br>با نگاهی به حقوق فرانسه</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/X1iby]<br><br><br>این پایان نامه در شهریور 94 دفاع شد<br>و در آبان همان سال توسط انتشارات مجد<br>به زیور چاپ آراسته گردید</font><br></div> text/html 2019-03-22T12:05:56+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC در هتل آبان مشهد برگزار شد http://rkz.ir/post/7575 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری EPC</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در هتل آبان مشهد برگزار شد+عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">به اطلاع می رساند در روز پنج شنبه، مورخ 16 شهریور 1396، دوره آموزشی آشنائی با قراردادهای پیمانکاری با تدریس روح اله خلجی در هتل آبان مشهد و با مدیریت&nbsp; مؤسسه حقوقی و داوری بهداد اندیش دادگستر سپید، برگزار شد. شایان ذکر است که گواهینامه حضور در این دوره از طرف </font></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت صادر گردید.</font></font></b></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></b></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305931968/photo_2017_09_09_11_58_57.jpg" alt="خلجی، قرارداد" width="495" vspace="0" hspace="0" height="330" border="0" align="bottom"></font></font></b></font></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2019-03-22T01:55:22+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت راهنمای شرکت در آزمون آیلتس http://rkz.ir/post/6000 <div align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br>راهنمای شرکت در آزمون آیلتس<br>IELTS<br><br>به قلم روح اله خلجی<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8289953518/IELTS.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید" width="138" vspace="0" hspace="0" height="32" border="0" align="bottom"></a><br><br></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight">چاپ شده در:<br>فصلنامه قانون، شماره 12 ، پائیز 1395<br>صص 29 تا 34</font><font face="Mihan-IransansLight"><font size="1"><br></font></font></b></font></div> text/html 2019-03-21T20:47:38+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره مدیریت قراردادها؛ مؤسسه مدیریت پاکستان http://rkz.ir/post/5959 <div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.rkz.ir/post/5959" target="_blank" title="کلیک کنید">دوره مدیریت قراردادها</a></font><br><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">مؤسسه مدیریت پاکستان<br><b><a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">Pakistan Institute of Management PIM</a></b><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">شعبه لاهور</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">کشور جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 1947 میلادی تاسیس گردید. دولت پاکستان برای تربیت مدیران خود یک مؤسسه آموزش عالی را زیر نظر وزارت صنایع این کشور در سال 1954 میلادی راه اندازی کرد. <a href="http://www.pim.com.pk/" target="_blank" title="کلیک کنید">مؤسسه مدیریت پاکستان</a> در سه شهر لاهور، کراچی و اسلام آباد شعبه دارد که دفتر مرکزی آن در کراچی است.<br>این نهاد آموزش عالی که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی دولتی در پاکستان است در رشته های مختلف دوره های مدیریتی برگزار می کند. تصمیم گرفتم برای آشنائی با آئین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دوره مدیریت قراردادها را بگذرانم. آنچه در این دوره آموزشی تدریس شد بر اساس قانون قراردادهای بریتانیا مصوب 1872 بود.<br><br></font><div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/8282948684/S45C_217011818280.jpg" alt="Rouhollah Khalaji, Pakistan Istitute of Management" width="505" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0" align="bottom"></a></div></div></div> text/html 2019-03-21T20:30:00+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012 http://rkz.ir/post/5000 <a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/8193336092/665740978175876.JPG" alt="Oman,عمان" width="161" vspace="0" hspace="0" height="167" border="0" align="right"></font><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">نظام قضائی کشور عمان پس از سال 2012</font></b></font></font></div></a><font face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2">نویسنده : روح اله خلجی</font></b></a></font><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>چاپ شده در: فصلنامه علمی فرهنگی قانون<br>شماره هشتم، بهار 1394<br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>صفحات 59-58<br></b></font></div></div><b><br>توجه: برای نقل مطلب، لطفا به فصلنامه قانون ارجاع دهید.<br><br></b><br><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8266998300/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="دانلود" width="139" vspace="0" hspace="0" height="39" border="0" align="bottom"></a></div><br><div align="justify"><font size="2"><a href="http://www.rkz.ir/extrapage/asarehoghooghi/" target="_blank" title="کلیک کنید">روح الله خلجی</a> در پی سفرش به عمان و پس از بازدید از " <i>مجلس الشئون الإداریه للقضاء</i> " (وزارت دادگستری) و دیدار با نائب رئیس اداره محاکم عمان ، <i>قاضی سیف عبدالله الحوسنی</i>، با جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، پیرامون نظام قضائی عمان در یک یادداشت کوتاه،&nbsp; اینگونه می نویسد: </font><br></div><br><div align="justify"><ul><li><font size="2">جایگاه سلطان قابوس در نظام سیاسی و حقوقی عمان</font></li><li><font size="2">تفکیک قوا در سلطنت عمان</font></li><li><font size="2">انتقال وزارت دادگستری از قوه مجریه به قوه قضائیه در سال 2012<br></font></li><li><font size="2">درجات دادگاهها و ساختار درونی آنها</font></li><li><font size="2">صلاحیت حقوقی و کیفری دادگاههای عمان</font></li><li><font size="2">مجلس الاعلی للقضاء : نهاد سیاست گذاری قضائی و اداری قوه قضائیه</font></li><li><font size="2">دیوان عالی کشور عمان</font></li><li><font size="2">شرائط ارتقاء رتبه قضات<br></font></li></ul></div><br><div align="center"><br></div><a href="http://www.rkz.ir/post/5000" target="_blank" title="کلیک کنید"><div align="center"><br><font size="2"></font><br></div> </a> text/html 2019-03-21T04:30:12+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها http://rkz.ir/post/4242 <div align="center"><br><font size="2"><br><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">یادداشت روح الله خلجی در سایت باشگاه خبرنگاران صدا و سیما<br>به مناسبت درگذشت استاد دکتر کاتوزیان:<br><br><br><b>دکتر ناصر کاتوزیان؛ مبانی اندیشه ها و رویکردها/</b></font></a><br><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2"><b>کاتوزیان غروب نکرده است/</b></font></a><br></font><b><a href="http://rkz.ir/post/4242" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">کاتوزیان؛ پدری که شالوده نظام حقوقی و قضایی ایران را پی‌ریزی کرد</font></a></b><br><br><br><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4966905/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="_blank" title="کلیک کنید,دانلود کنید"><font size="2">برای مشاهده مطلب در سایت باشگاه خبرنگاران اینجا کلیک کنید</font></a><br><br><br><br><br></div> text/html 2019-03-21T04:24:35+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران http://rkz.ir/post/5666 <div align="center"><a href="http://rkz.ir/post/category/8" target="_blank" title="کلیک کنید دانلود کنید"><font size="2" color="#003300"><b>پــایـگـــاهـــ مــــقــــالاتــــ حـــقـــوقـــی مـــدرســـه وکـــالـــتــــ و تــــجــــارتـــــ</b></font></a><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3">نخستین مقاله علمی پیرامون جرائم نفتی:<br><br>درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران</font><br><br>نویسنده: روح اله خلجی<br><br><br>چاپ شده در: فصلنامه علمی تخصصی مجد، شماره 33 ، تابستان 1394<br>از صفحه 23 تا 41<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8223188842/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s2.picofile.com/file/7790989565/downloadbuttonslb.jpg" alt="کلیک کنید دانلود کنید" width="125" vspace="0" hspace="0" height="35" border="0" align="bottom"></a><br><br></font><div align="justify"><font size="2">توضیح نویسنده: این مقاله در ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در فروردین 1393 برای چاپ ، داوری و تأیید شد و در سرفصل شماره 111 ( اردیبهشت 1393 ) این ماهنامه قرار گرفت اما مقاله در حین چاپ به دستور سردبیر وقت این نشریه، حذف شد. اما مجددا داوری شد و موفق به دریافت نامه تأییدیه چاپ از مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت گردید. برای مشاهده نامه <a href="http://www.rkz.ir/post/4070" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید.<br>سرانجام این مقاله در نشریه اکتشاف و تولید به چاپ نرسید و در فصلنامه علمی تخصصی مجد منتشر گردید.</font><br></div><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8223189468/majd.jpg" alt="نفت و گاز" width="445" vspace="0" hspace="0" height="637" border="0" align="bottom"><br><a href="http://www.rkz.ir/post/5252" target="_blank" title="کلیک کنید"></a></div> text/html 2019-03-21T01:58:20+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت اصول فقه http://rkz.ir/post/4004 <div align="center"><br><a href="http://rkz.ir/post/2082" target="_blank" title="کلیک کنید"><img src="http://s3.picofile.com/file/7854070856/Radio71.png" alt="اصول فقه" width="498" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></a><br></div> text/html 2019-03-09T17:20:42+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت ترجمه متون حقوقی انگلیسی بطور تخصصی و فوری ؛ انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی http://rkz.ir/post/10000 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354575034/%D8%A8%D9%86%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87.jpg" alt="ترجمه،ترجمه فوری، ترجمه انگلیسی، ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه حقوقی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-01-01T19:55:33+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دفترچــه سؤالات و پاسخنامه آزمون وکالت 97 منتشر شده توسط سازمان سنجش http://rkz.ir/post/10045 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.rkz.ir/post/10045" target="_blank" title="کلیک کنید">دفترچــه سـؤالات و پاسـخنامه آزمـون وکالـت 97 </a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">منتشر شده توسط سازمان سنجش <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای دانلود دفترچه سؤالات <a href="http://s8.picofile.com/file/8347623600/Azmoon_Vekalat_97_www_rkz_ir.pdf.html" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای مشاهده کلید پاسخنامه <a href="http://www.rkz.ir/post/10045" target="_blank" title="کلیک کنید">اینجا</a> کلیک کنید<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><br></div> text/html 2018-12-25T18:04:23+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره قراردادنویسی در دانشگاه تهران - مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10042 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8346859342/Contracting.jpg" alt="قرارداد، خلجی، روح اله خلجی، قراردادنویسی، حقوق قراردادها" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3">معتبر ترین دوره های حقوقی با اعطای مدرک از دانشگاه تهران<br>آموزش کامل قراردادنویسی با هزینه استثنایی ۱۴۶۰۰۰تومان‼️</font><br>✳️<b>%۲۰تخفیف ویژه برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق</b><br>✅شرکت در این دوره برای عموم آزاد است.<br>اطلاعات بیشتر<br>@mosbat6_law<br><font size="3"><b>۰۹۰۳۷۲۳۵۳۷۹</b></font><br>لینک ثبت نام</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://evand.com/events/mosbat61201" target="_blank" title="">https://evand.com/events/mosbat61201</a><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></b></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> </font></div> text/html 2018-12-24T22:06:28+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کانال مدرسه وکالت و تجارت در تلگرام http://rkz.ir/post/10040 <div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">آدرس کانال مدرسه وکالت و تجارت در تلگرام</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">vekalattejarat@</font></b></font></div> text/html 2018-11-17T15:35:34+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت بودجه بندی حتمی سوالات آزمون وکالت درس اصول فقه http://rkz.ir/post/10031 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/cnIvD]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بودجه بندی حتمی سوالات آزمون وکالت</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">درس اصول فقه</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-03-21T20:01:59+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت دوره دوم کلاس های آمادگی آزمون وکالت سال 98 http://rkz.ir/post/10043 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8347067926/photo_2018_12_27_06_24_52.jpg" alt="وکالت، طرح نوین، آزمون وکالت، وکالت 98، حقوق، خلجی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>به اطلاع داوطلبان عزیز آزمون وکالت 98 می رساند</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>دوره دوم کلاس های آمادگی آزمون وکالت در مؤسسه طرح نوین اندیشه</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>از ابتدای اسفند ماه آغاز می شود</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>داوطلبان جهت ثبت نام می توانند به شماره زیر تماس حاصل نمایند</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4">02188986277</font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"></font></b><br></div><br> text/html 2018-03-21T17:29:54+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت نرم افزار آموزش زبان عربی ، مدرس: روح اله خلجی ، مؤسسه فرهنگی علمی طرح نوین اندیشه http://rkz.ir/post/9292 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332127426/Arabi.jpg" alt="عربی، خلجی، طرح نوین" width="439" vspace="0" hspace="0" height="591" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای تهیه این نرم افزار به شماره</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">02188986277</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تماس حاصل فرمائید</font></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-03-21T17:18:44+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد: متون فقه و متون حقوقی ، مدرس: روح اله خلجی http://rkz.ir/post/10038 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8345232576/IMG_20181209_181959_794.jpg" alt="متون حقوقی، متون فقه، خلجی، طرح نوین، آزمون کارشناسی ارشد" width="445" vspace="0" hspace="0" height="611" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-03-21T17:06:06+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت مصاحبه خبرگزاری اسپوتنیک با سرکار خانم ثنائی نسب در ارتباط با قوانین و مقررات پیش از ازدواج http://rkz.ir/post/10039 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">مصاحبه خبرگزاری اسپوتنیک</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">با سرکار خانم ثنائی نسب</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">در ارتباط با قوانین و مقررات پیش از ازدواج</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-03-21T16:40:53+01:00 rkz.ir مدرسه وکالت و تجارت معرفی کتاب مقدمه علم حقوق دکتر عبدالحسین شیروی http://rkz.ir/post/10026 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://dr.shiravi.com/wp-content/uploads/2018/10/intro.jpg" alt="مقدمه علم حقوق، دکتر شیروی" width="353" vspace="0" hspace="0" height="240" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کتاب استاد عزیز جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در این <a href="https://dr.shiravi.com/archives/3827" target="_blank" title="اینجا کلیک کنید">لینک</a> معرفی می گردد</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><br></div>